Văn bản chỉ đạo điều hành 24 Tháng Chín 2014 10:05:00 SA

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư Khu nhà ở cán bộ công nhân viên

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân quận 2 vừa chỉ đạo lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 khu chung cư thuộc dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Cục 12 - Tổng cục II - Bộ Quốc phòng, diện tích 30.287m2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Dự án trên được Ủy ban nhân dân quận 2 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011; Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đầu tư tại Công văn số 4464/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 9 năm 2011; Sở Xây dựng có ý kiến về thiết kế cơ sở (hạng mục nhà ở thấp tầng và chung cư) tại Công văn số 77/SXD-TĐDA ngày 27 tháng 12 năm 2012; Ủy ban nhân dân thành phố giao đất tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2013; Sở Xây dựng cấp Giấy phép Xây dựng số 08/GPXD ngày 16 tháng 01 năm 2014.

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân quận 2 tại Công văn số 825/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 3 năm 2014 và Sở Xây dựng tại Công văn số 4109/SXD-CPXD ngày 19 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 3051/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ dự án trên.

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên cần có ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh quy hoạch, nội dung dự kiến điều chỉnh được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Công văn số 3051/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 6 năm 2014, cụ thể như sau:

Theo Công văn số 68/C12-BQLDA ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Cục 12 đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch  - kiến trúc của Khu chung cư nhà ở cán bộ công nhân viên, diện diện tích 30.287m2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, với các nội dung cụ thể như sau:

- Về quy mô dân số: đề nghị điều chỉnh tăng từ 2.008 người lên thành 2.164 người.

- Về số căn hộ: đề nghị điều chỉnh tăng từ 527 căn lên thành 620 căn.

- Về tổng mặt bằng: Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được Ủy ban nhân dân quận 2 duyệt tại Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011, khu chung cư được thiết kế gồm bốn khối tháp trên cùng một khối đế, bao gồm 2 hầm và khối đế 3 tầng (tầng 1, 2 và 3) bố trí thương mại dịch vụ và 17 tầng khối tháp bố trí căn hộ. Theo Giấy phép Xây dựng số 08/GPXD ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây dựng, khu chung cư được thiết kế thành hai khối tháp trên cùng một khối đế, bao gồm 02 tầng hầm và khối đế 04 tầng (tầng 1, 2, 3 và tầng kỹ thuật) bố trí thương mại dịch vụ và 17 tầng khối tháp bố trí căn hộ. Hiện nay, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chung cư theo hướng bố cục lại thành hai khối tháp (khối A và khối B), bao gồm 02 tầng hầm, khối đế 04 tầng (tầng 1, 2, 3 và 4) bố trí thương mại dịch vụ và 02 khối tháp 17 tầng bố trí căn hộ.

- Về chiều cao: tổng chiều cao công trình (đến đỉnh mái) tăng so với giấy phép xây dựng từ 79,9m thành 80,75m, nhưng vẫn phù hợp so với quy hoạch chi tiết được duyệt là 80,80m.

- Về hệ số sử dụng đất: đối với chức năng ở không thay đổi, đề nghị điều chỉnh chức năng thương mại - dịch vụ tăng từ 1,5 đến lên thành 1,69 lần.

- Về mật độ xây dựng: đề nghị điều chỉnh từ 50,6% (theo QHCT 1/500), 49,9 (theo giấy phép xây dựng) thành 50,08% .

- Về số tầng xây dựng: đề nghị điều chỉnh tăng từ 20 tầng lên thành 21 tầng.

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại khu chung cư, điều chỉnh:

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc

QĐ số 6449/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND quận 2 về  QHCT1/500

Theo GPXD số 08/GPXD ngày 16/01/2014 của Sở Xây dựng

 

 

 

Dự kiến điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

so sánh giữa (3) và (4)

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Diện tích

12.118,3m2

12.118,3m2

12.118,3m2

Không đổi

Quy mô dân số

2.008 người

2.008 người

2.164 người

Tăng 156 người

Tổng số căn hộ

527 căn

527 căn

620 căn

Tăng 93 căn

Chiều cao công trình

02 hầm +

20 tầng

02  hầm +

20 tầng

02 hầm +

21 tầng

Tăng 01 tầng

Tổng diện tích  sàn XD (không kể tầng kỹ thuật, hầm, mái)

79.760m2

78.455m2

81.067,9m2

Tăng 2.612,9m2

Mật độ xây dựng

+ Khối đế:

+ Khối tháp:

 

50,6

30,9

 

49,9

30,4

 

50,08

31,06

 

Tăng 0,18%

Tăng 0,66%

Khoảng lùi:

Cách ranh lộ giới các tuyến đường xung quanh 8m. Khối tháp lùi sâu hơn tạo góc mở.

Cách ranh lộ giới các tuyến đường xung quanh 8m. Khối tháp không lùi sâu hơn so với khối đế.

Cách ranh lộ giới các tuyến đường xung quanh 8m.

 

Hệ số sử dụng đất

    + HSSDĐ cho khu căn hộ

    + HSSDĐ cho khu thương mại dịch vụ.

6,5

 

5,0

 

1,5

6,5

 

5,0

 

1,5

6,69

 

5,0

 

1,69

Tăng 0,19 lần

 

Không đổi

 

Tăng 0,19 lần

Chỉ tiêu sử dụng đất, quy mô dân số dự kiến điều chỉnh phù hợp Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD dành cho các đối tượng có thu nhập thấp nhà ở xã hội (giải quyết nhu cầu khó khăn về nhà ở của cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang Cục 12 - Tổng cục II - Bộ Quốc phòng) khoảng 0,7 x 8m2/người = 5,6m2/người, tương ứng quy mô dân số tối đa 2.164 người (tăng 156 người), tương ứng tổng số căn hộ tối đa là 620 căn (khoảng 3,5 người/ căn). Việc điều chỉnh trên đảm bảo không vượt quá quy mô dân số của toàn  Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 174ha (30.000 người) đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5335/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013.

- Về cơ bản bố cục tổng mặt bằng có thay đổi về hình khối kiến trúc công trình nhưng vẫn phù hợp chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và nằm trong khoảng lùi xây dựng cách ranh đất theo quy định.

- Tầng cao công trình có thay đổi, tuy nhiên tổng chiều cao đỉnh mái có tăng 0,85m so với Giấy phép xây dựng nhưng vẫn phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ủy ban nhân dân quận 2 phê duyệt tại Quyết định số 6449/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011.

- Mật độ xây dựng: có tăng so với Giấy phép xây dựng và quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt nhưng không đáng kể và phù hợp tiêu chuẩn và QCXDVN 01:2008/BXD.

- Hệ số sử dụng đất dành cho thương mại - dịch vụ có tăng 0,19 lần (nhưng không đáng kể) so với Giấy phép xây dựng và Quy hoạch chi tiết 1/500, việc tăng hệ số sử dụng đất cho thương mại - dịch vụ góp phần làm tăng chất lượng cuộc sống, tiện ích cho khu ở.

Để đủ điều kiện điều chỉnh quy hoạch, căn cứ Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận 2 đề nghị Ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Lợi tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại địa điểm nêu trên (đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy chế dân chủ cơ sở, được Ủy ban nhân dân phường Thạnh Mỹ Lợi xác nhận) để gởi về Ủy ban nhân dân quận 2.

          Ghi chú:

          - Cộng đồng dân cư có liên quan là những người dân đang sinh sống trong và ngoài phạm vi khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch bị ảnh hưởng trực tiếp của việc thực hiện dự án về điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, môi trường.

          - Đại diện cộng đồng dân cư là người đại diện hợp pháp của cộng đồng dân cư để tập hợp các ý kiến của người dân trong khu vực và làm việc với cơ quan quản lý quy hoạch các cấp về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch, gồm tổ trưởng, tổ phó dân phố; trưởng các tổ chức đoàn thể: mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đoàn thành niên…các cấp có liên quan trong khu vực được lấy ý kiến.


CCHC

 


Số lượt người xem: 2753    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm