Văn bản chỉ đạo điều hành 27 Tháng Hai 2014 4:00:00 CH

Kế hoạch số 51/KH -PCLB ngày 27/02/2014

    KẾ HOẠCH

Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Căn cứ Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 10/KH-PCLB ngày 13/01/2014 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.  

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận 2 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.     Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của mọi tổ chức cá nhân trong việc chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai như: bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, ngập úng, mưa đá, triều cường, giông sét, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở, nước dâng, động đất, sóng thần.

- Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

- Thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

2.     Yêu cầu:

- Tăng cường đề phòng, đối phó với thiên tai, bão, lũ lụt, triều cường, giông sét, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở, nước dâng, động đất, sóng thần và chủ động khắc phục khi xảy ra các sự cố.

- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp quận, cấp phường. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các ngành, đơn vị thuộc quận, trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt, bão năm 2013 nhất là triển khai xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 đối với các sự cố đột biến về thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, ngập úng, mưa đá, triều cường, giông sét, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở, nước dâng, động đất, sóng thần…

- Cập nhật kịp thời các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, thông tin kịp thời rộng rãi bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức và nhân dân biết và chủ động ứng phó với mọi tình huống; đồng thời nâng cao cảnh giác, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khi có thiên tai xảy ra.

- Chủ động đối phó với mọi tình huống dịch bệnh cho người, cây trồng, vật nuôi sau bão, lũ, động đất và các thiên tai khác; gia cố, sửa chữa, nâng cấp, duy tu đảm bảo an toàn cho các công trình ven sông, rạch; đảm bảo an toàn khi triều cường, xả lũ trong mùa mưa lũ.

- Đối với các công trình xây dựng cơ bản đang thi công xây dựng phải lập kế hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ, bố trí tiến độ thi công thích hợp để hạn chế thiệt hại khi có mưa to, bão, lụt…

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác thường xuyên:

- Phát huy tinh thần chủ động của mọi lực lượng, phương tiện với phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc quận và các phường phát huy cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt công tác phòng, chống lụt, bão, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng phương án và xử lý tình huống, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý ngay các vấn đề phát sinh, tồn tại tại địa phương, đơn vị.

- Thực hiện theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống thiên tai.  

- Phối hợp xuyên suốt, thống nhất và kịp thời giữa Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 11 phường và các đơn vị liên quan.

- Tăng cường công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, vận động nhân dân tích cực tham gia để nâng cao năng lực và chủ động đối phó với thiên tai nhất là tại các vùng xung yếu, đông dân cư, nhà không kiên cố.

- Thường xuyên kiểm tra việc bảo quản sử dụng các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng của các đơn vị và 11 phường. Đề xuất đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên dụng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị chuyên trách và 11 phường để thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai.

2. Công tác đối phó với bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy:

- Bằng hệ thống phát thanh ở 11 phường, thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn tình hình khí tượng thủy văn và diễn biến bất thường của bão, lốc xoáy để người dân biết và chuẩn bị các biện pháp phòng chống.

- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn quận và phường tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có áp thấp nhiệt đới, bão để kịp thời thông tin giữa các cấp về tình hình diễn biến để có biện pháp ứng phó kịp thời.

- Ban chỉ huy Quân sự quận và Ủy ban nhân dân 11 phường xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống lụt bão, sẵn sàng ứng phó khi tình huống xảy ra. Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ chiến sỹ với tinh thần sẵn sàng chủ động huy động tối đa lực lượng trong mọi tình huống; dự kiến khu vực trú ẩn, lánh nạn cho nhân dân đến vùng an toàn, khắc phục ngay hậu quả sự cố với phương châm “bốn tại chỗ”.

- Công an quận tăng cường kiểm tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thiên tai…

- Hội Chữ thập đỏ quận có kế hoạch tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho đội thanh niên xung kích – phòng chống thiên tai của 11 phường, chủ động lực lượng, thuốc, dụng cụ y tế, sơ cấp cứu kịp thời khi cần thiết và triển khai kế hoạch đến từng cơ sở, tổ chức phối hợp cùng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Công ty Điện lực Thủ Thiêm có kế hoạch phối hợp với địa phương kiểm tra hệ thống điện, phát hiện các điểm xung yếu có nguy cơ gây sự cố khi mưa giông, lốc xoáy để khắc phục và sửa chữa kịp thời, đồng thời tổ chức công tác tuyên truyền rộng rãi đến các hộ dân về các biện pháp đề phòng tai nạn điện trong nhân dân bằng các phương tiện thông tin đại chúng. Chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ gần nhà ở, lưới điện …

3. Công tác phòng chống ngập úng do mưa lớn, triều cường, xả lũ:

Trên địa bàn quận thường xuyên xảy ra ngập úng do triều cường, mưa lớn và nguy cơ ngập trên diện rộng khi các hồ thủy lợi xả lũ hoặc có sự cố.

- Đối với các phường đông dân cư, thường xuyên bị ngập úng do triều cường và mưa lớn phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm về khai thông hệ thống tiêu thoát nước, mương cống, hố ga, duy tu sửa chữa các công trình giao thông, kiểm tra các công trình trước mùa mưa lũ, ưu tiên đề xuất khắc phục sửa chữa nâng cấp các công trình cầu, đường và thiết lập các hệ thống tiêu thoát nước; tăng cường tổ chức kiểm tra khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, phun xịt thuốc khử trùng, xử lý triệt để các điểm có khả năng phát sinh dịch bệnh.

- Phân bổ nguồn vốn hợp lý, ưu tiên đầu tư vào các công trình phòng chống úng ngập như hệ thống tiêu thoát nước, giao thông đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình phòng, chống lụt, bão.

4. Công tác phòng chống sạt lở:

- Đối với các phường An Lợi Đông, An Khánh, Thủ Thiêm (nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm), Thạnh Mỹ Lợi, Bình An, An Phú, Bình Trưng Tây, Thảo Điền có nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao cần tiến hành kiểm tra các khu vực xung yếu để đề xuất các biện pháp sửa chữa khắc phục tạm thời hoặc có phương án lâu dài.

- Kiểm tra, đề xuất xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm sông rạch làm thay đổi dòng chảy.

5. Công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Ban Chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (phòng Cứu nạn cứu hộ) lập kế hoạch và phương án chuẩn bị lực lượng, trang bị vật tư, phương tiện thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống lụt bão xảy ra, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp, tiếp ứng cho các địa phương khác khi cần thiết và hướng dẫn điểm cho các ghe tàu ẩn náu, cập bến an toàn khi có giông bão.

6. Công tác thu Quỹ phòng chống lụt bão:

- Chi cục thuế, Ủy ban nhân dân 11 phường tiến hành thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp và công dân trong năm 2014 theo chỉ tiêu đã được thành phố phân bổ, báo cáo định kỳ về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và quận 2 tiến độ thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đúng theo quy định.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Một số công tác trọng tâm của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận thực hiện trong năm 2014:

Trong năm 2013, trên biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão, 03 đợt áp thấp nhiệt đới và 07 đợt thời tiết nguy hiểm, trong đó cơn bão số 13 và số 15 di chuyển hướng vào thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Trung Bộ gây mưa lớn trên địa bàn thành phố. Để chủ động phòng, chống giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới gây ra, cần thường xuyên chủ động theo dõi báo, đài, cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về thời tiết và tình hình mưa bão, triều cường, xả lũ…để có hướng chỉ đạo kịp thời xử lý tình huống.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 11 phường và các ban, ngành xây dựng kế hoạch năm 2014 đối với công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Kiểm tra khảo sát tình trạng sạt lở và nhà ven sông, các công trình xây dựng, hệ thống thoát nước,… đề xuất bổ sung duy tu, xây dựng phương án xử lý.

- Tổ chức trực ban 24/24 khi có tình huống sự cố xảy ra, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết khí hậu thủy văn và tham mưu xử lý, khắc phục hậu quả trong công tác phòng, chống lụt, bão.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công trình phòng chống lụt bão trên địa bàn quận.

- Tuân thủ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo, kiểm tra.

- Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị và trên địa bàn 11 phường, thành phần đoàn kiểm tra gồm: phòng Quản lý đô thị quận, phòng Tài nguyên - Môi trường quận, phòng Tài chính - Kế hoạch quận, phòng Kinh tế quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận.

- Thường xuyên kiện toàn tổ chức, cập nhật thông tin liên lạc Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn từ cấp quận, phường, sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm, nhằm đúc kết kinh nghiệm trong công tác và hoàn thiện bổ sung dần trong kế hoạch phòng, chống lụt, bão hàng năm.

- Lập kế hoạch và phương án cụ thể về thực hiện tu bổ, sửa chữa các công trình xung yếu, trọng điểm như hệ thống thoát nước, cầu, đường, bờ kè; thực hiện nạo vét khai thông dòng chảy các hố ga, mương cống trước mùa mưa lũ.

- Đối với các công trình xây dựng cơ bản đang thi công xây dựng, phải lập kế hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ, bố trí tiến độ thi công thích hợp để hạn chế tối đa thiệt hại khi có mưa to, bão lũ.

- Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang bị các vật tư trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết về mọi mặt để đối phó và xử lý ngay khi có diễn biến tình hình lụt bão, lốc xoáy, triều cường xảy ra và kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau sự cố.

- Hoàn thành quyết toán Quỹ phòng lụt bão theo quy định của Chính phủ. Triển khai tốt công tác quản lý, thu, chi, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2014.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin chính xác về bão lũ, triều cường, tình hình khí hậu, thủy văn để thông báo kịp thời, rộng rãi đến các đơn vị và nhân dân để ứng phó.

3. Công tác tổ chức phân công nhiệm vụ:

3.1                   Phòng Quản lý đô thị quận:

- Thường xuyên theo dõi, tiếp nhận thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương về diễn biến của thời tiết, thủy văn và chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, báo cáo đề xuất các phương án ứng phó thiên tai, thông báo kịp thời tình hình diễn biến cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các phường để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

- Tổng hợp, xây dựng các kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của quận.

- Tổ chức kiểm tra theo dõi và lập kế hoạch khắc phục tu bổ sửa chữa các công trình cầu, đường, hệ thống thoát nước.

- Phối hợp và hỗ trợ thực hiện các công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn quận.

- Kiểm tra báo cáo và đề xuất khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bờ kè, xây dựng lấn chiếm sông rạch thay đổi dòng chảy, san lấp gây ngập úng khu dân cư.

- Kiểm tra, đề xuất các biện pháp giảm ngập cho các khu vực bị ngập úng thường xuyên do mưa lớn và triều cường trên địa bàn quận.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng quý, năm và đột xuất.

3.2 Ban Chỉ huy quân sự quận:

- Phụ trách trực tiếp công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của quận;

- Chỉ đạo trực tiếp việc điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lụt, bão gây ra;

- Phối hợp với phòng Cứu nạn cứu hộ, Công an quận 2 và Đội tuần tra kiểm soát đường thủy xây dựng, lập kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận;

- Phối hợp với trường Trung học kỹ thuật Hải Quân, Công ty Tân Cảng, và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ dựa trên điều kiện cụ thể và tình huống có thể xảy ra trên địa bàn quận, bố trí điều tiết và chi viện lực lượng từ Ban chỉ huy về 11 phường khi có chỉ đạo điều động ứng cứu của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn quận.

- Lập kế hoạch huy động phương tiện, dụng cụ hiện có của đơn vị và phối hợp các ban ngành, công ty trục vớt cứu hộ đóng trên địa bàn, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên bộ, đồng thời phối hợp lực lượng Công an đảm bảo tình hình an ninh, trật tự – xã hội khi tình huống bão lụt xảy ra.

3.3 Phòng Kinh tế quận:

- Xây dựng kế hoạch theo chức năng của đơn vị dựa trên kế hoạch chung và tình huống dự báo.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 2 Quyết định giao chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm đồng thời nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện thu quỹ theo kế hoạch.

- Tổng hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân quận về việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm.

- Tham mưu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn phương án huy động vật tư, phương tiện phục vụ công tác ứng phó bão, lũ, thiên tai.

3.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường quận:

- Xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống động đất, sóng thần dựa trên điều kiện cụ thể của quận và các thông tin dự báo của cơ quan chuyên môn cấp thành phố.

- Liên hệ, phối hợp các đơn vị chuyên môn thông tin kịp thời các dự báo về động đất, sóng thần và có kế hoạch khắc phục những hậu quả do động đất sóng thần.

- Phối hợp phòng Quản lý đô thị kiểm tra và đề xuất khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bờ kè, xây dựng lấn chiếm sông rạch thay đổi dòng chảy, san lấp gây ngập úng khu dân cư.

- Tham mưu khắc phục hậu quả lụt bão xử lý môi trường ô nhiễm sau sự cố về nguồn nước, chất thải hoá chất.

- Phụ trách chính về các vấn đề tràn dầu trên địa bàn quận.

3.5 Phòng Tài chính – Kế hoạch quận:

- Phối hợp các đơn vị Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2 và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách và quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm, đáp ứng kịp thời việc xây dựng, duy tu sửa chữa các công trình liên quan công tác phòng chống lụt, bão.

- Phụ trách nguồn vốn ngân sách quận phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai lụt, bão và có kế hoạch phân bổ sử dụng vốn cho các phường về các công trình và hoạt động phòng, chống lụt, bão trên địa bàn quận.

- Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí từ nguồn vốn do thành phố hỗ trợ.

- Báo cáo tình hình thu quỹ phòng, chống lụt, bão và tham mưu Ủy ban nhân dân quận điều tiết sử dụng nguồn thu quỹ phòng, chống lụt, bão một cách hợp lý.

- Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xem xét giải quyết các đề xuất kinh phí cần thiết phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị.

3.6 Phòng Văn hoá và Thông tin quận:

- Phụ trách công tác phổ biến kịp thời các thông tin khẩn cấp dự báo, cảnh báo, các chủ trương, chỉ thị về công tác phòng chống lụt, bão và các diễn biến tình huống lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, xả lũ.

- Tổ chức kiểm tra các bảng quảng cáo ngoài trời, đề xuất tháo dỡ những bảng quảng cáo không đảm bảo an toàn.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng tránh, ứng phó thiên tai.

3.7 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận:

Phụ trách công tác cứu trợ thiên tai, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở các phường bị thiên tai, phối hợp với Ủy ban nhân dân phường huy động lực lượng lao động công ích khi có chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn quận.

3.8 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

- Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể bảo vệ trường lớp, tư liệu, hồ sơ giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh, tổ chức sơ tán khi có tình huống sự cố xảy ra, sắp xếp, thông báo cho phụ huynh lịch học của học sinh trong những ngày mưa, bão. 

3.9 Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận:

- Tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác chủ động phòng, chống lụt, bão, kêu gọi tiếp nhận sự đóng góp sức người, sức của nhân dân trong và ngoài quận cho việc khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa, gió, bão, thiên tai.

3.10    Hội chữ thập đỏ quận:

- Xây dựng kế hoạch phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo chuyên ngành.

- Thành lập đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ 11 phường (mỗi đội 10 người) có chức năng sơ cấp cứu tại chỗ, sẵn sàng sơ cứu cho các nạn nhân và nhanh chóng chuyển lên tuyến trên. Đội thực hiện nhiệm vụ tập huấn, huấn luyện về công tác sơ cấp cứu (bông, băng, nẹp), luôn có mặt trong mọi tình huống lụt bão xảy ra và kịp thời trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

3.11 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 2:

- Xây dựng Kế hoạch phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận; phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận, phòng Cứu nạn cứu hộ trong công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

3.12 Công an quận:

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội các vùng bị thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện trang bị, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự trong công tác cứu hộ cứu nạn, và bảo vệ an toàn an ninh trật tự khu vực có sự cố. 

3.13 Quận Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng Đoàn viên, thanh niên tham gia trong công tác phòng, chống lụt, bão; cử lực lượng Đoàn viên tham gia các công tác về khắc phục hậu quả sự cố như tham gia vận chuyển người, của cải vật chất sơ tán, cứu nạn, giúp đỡ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà,…

3.14 Bệnh viện quận 2:

- Xây dựng kế hoạch phân công Y, Bác sĩ trực tiếp cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ lượng thuốc cần thiết và các phương tiện y tế như xe cứu thương, máy móc thiết bị cấp cứu,… đảm bảo yêu cầu cứu hộ, cứu nạn

- Phối kết hợp Ban chỉ huy Quân sự quận tập huấn cho nhân dân cách sơ cứu nạn nhân trước khi chuyển đến các cơ sở y tế gần nhất.

- Tổ chức diễn tập, tập huấn xử lý tình huống trong công tác cứu nạn, cứu hộ của đơn vị nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị và sự phối hợp nhịp nhàng thao tác giữa các đơn vị Y tế.

3.15 Trung tâm Y tế dự phòng quận 2:

- Phối hợp các đơn vị liên quan xử lý phòng dịch bệnh trong và sau sự cố bão lụt xảy ra.

- Phụ trách chỉ đạo các trạm y tế phường, thành lập các tổ cấp cứu sẵn sàng  phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt, bão.

3.16 Chi cục thuế quận 2.

Tham mưu, tổ chức thực hiện việc thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 20/12/2014 và báo cáo về thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận 2 (thông qua phòng Tài chính – Kế hoạch).

3.17 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2:

- Phối hợp Điện lực Thủ Thiêm lập kế hoạch chặt, tỉa cành cây xanh gần đường dây điện, các cây xanh có nguy cơ gẫy, đổ khi có mưa giông, gió lớn,…

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra nạo vét các hệ thống cống, mương, hố ga trong các khu dân cư, đường giao thông nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng xảy ra trong mùa mưa và sự cố bão lũ xảy ra.

- Thực hiện việc điều động xe và lực lượng lao động đơn vị theo yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn quận.

- Thực hiện dọn dẹp vệ sinh sau bão, lũ, lụt thiên tai trên địa bàn quận; dọn dẹp cây xanh bị gẫy, đổ để đảm bảo an toàn giao thông.

3.18 Công ty Điện lực Thủ Thiêm:

- Xây dựng kế hoạch phương án an toàn về hệ thống điện khi có tình huống lụt bão, lốc xoáy xảy ra.

- Kiểm tra toàn diện các tuyến dây trung, hạ thế, trạm biến áp, lưu ý ghi nhận và bố trí khắc phục ngay các trụ bị đứt, mất dây chằng nghiêng ngã, trụ trồng dọc theo các mép bờ, đường kênh rạch bị sạt lở, không đảm bảo độ vững chắc. Chặt tỉa, phát quang cành cây xanh nằm trong hành lang bảo vệ lưới điện, đảm bảo an toàn khi giông gió không làm đứt dây, nghiêng trụ.

- Kiểm tra đường dây trung, hạ thế để phát hiện các mối nối có khả năng đứt dây, rớt dây, khuyến cáo người dân không tự ý câu móc dây điện không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

- Kiểm tra các trạm biến thế, xử lý ngay các thiếu sót, kiểm tra điện trở đất và thực hiện bổ sung các hố tiếp địa đường dây và trạm biến thế. Thông báo các phường phổ biến rộng rãi biện pháp phòng ngừa tai nạn điện trong dân.

3.19 Ủy ban nhân dân 11 phường:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, khuyến cáo nhân dân sửa chữa các nhà tạm dọc ven sông, rạch có khả năng sập, tốc mái khi có gió lốc, mưa bão, khắc phục kịp thời trước trong và sau lụt bão.

- Kiểm tra xử lý việc xây dựng, san lấp trái phép trên các tuyến sông rạch làm thay đổi hoặc ứ đọng dòng chảy, phát sinh ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường.

- Kiểm tra lại hệ thống điện tại các khu dân cư, lưới điện câu tạm bợ, cây xanh nằm trong khu vực hành lang an toàn lưới điện. Kiểm tra lập biên bản xử lý các trường hợp neo tàu, thuyền vào các trụ điện gần bờ sông, bến sông.

- Xác định các khu dân cư dễ bị sập, tốc mái, hoặc xây cất ven sông có thể bị sạt lở do gió to, triều cường, mưa lớn, các khu vực dân cư bị ngập nước khi triều cường, xả lũ và những khu vực an toàn có thể di dời dân đến.

 - Xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa các công trình phúc lợi công cộng, hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo đi lại thuận lợi cho nhân dân.

- Xác định các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi có thể bị ngập úng, kiểm tra, thống kê lại các đê, bờ bao, kênh thoát nước, chuồng trại chăn nuôi.

- Kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước các khu dân cư.

- Kiểm tra khu vực chợ gần sông rạch, dễ bị ngập.

- Kiểm tra các khu vực, tuyến đường trọng điểm trồng cây xanh trong khu dân, tuyên truyền vận động nhân dân chặt tỉa nhánh cây để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người tham gia giao thông.

- Xây dựng Kế hoạch – phương án xử lý tình huống trước, trong và sau khi xảy ra lụt, bão, xác định tính chủ động của địa bàn là nhiệm vụ hàng đầu, quán triệt và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”. Tổ chức phân công nhiệm vụ, trách nhiệm thành viên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cụ thể, rõ ràng. Tuyên truyền Kế hoạch – phương án xử lý tình huống phòng, chống lụt, bão đến các tổ dân phố, người dân. Khuyến cáo các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhân dân chủ động kiểm tra sửa chữa hệ thống điện, sử dụng điện an toàn, hệ thống chống sét, cây xanh trong khuôn viên, vận động nhân dân góp phần thực hiện các công trình phúc lợi công ích và công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn, đóng góp quỹ phòng, chống lụt, bão. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan xử lý những trường hợp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Thực hiện việc thu quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trong năm 2014 theo chỉ tiêu thành phố phân bổ, báo cáo định kỳ về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành quận 2 theo quy định.

4. Công tác tổ chức thực hiện:

4.1 Tổ chức chỉ huy:

- Chỉ huy trưởng: Đồng chí Huỳnh Thanh khiết - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

- Đồng chí chỉ huy trưởng sẽ họp các thành viên Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận để phân công cụ thể theo chức năng, trên tinh thần phối hợp đồng bộ để đảm bảo công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn hiệu quả, khi xảy ra tình huống bão, lụt, thiên tai trên địa bàn.

- Các thành viên căn cứ các nhiệm vụ được giao và các kế hoạch đã chuẩn bị trước, kiểm tra với thực tế diễn ra, triển khai thực hiện xử lý và báo cáo kịp thời về thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn quận.

4.2 Tổ chức chỉ đạo, phân công nhiệm vụ:

- Thường trực chỉ huy công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn: phòng Quản lý đô thị - thường trực tham mưu tổng hợp, báo cáo và tiếp nhận xử lý mọi thông tin về tình hình diễn biến của thời tiết, thủy văn. Văn phòng đặt tại 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, ĐT: 3.7470170, Fax: 3.7436123 -  Trực chỉ huy: Đồng chí Huỳnh Văn Tâm.

- Chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ phòng, chống lụt, bão: Ban Chỉ huy Quân sự quận 2, tổ chức thực hiện, tiếp nhận mọi thông tin và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý thực hiện các công tác về cứu hộ, cứu nạn. Văn phòng đặt tại 999 Đồng Văn Cống, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, ĐT: 3.7420003 Fax: 3.7420729 - Trực chỉ huy: Đồng chí Đinh Hùng Hên.

- Chỉ huy công tác động đất, sóng thần, các vấn đề tràn dầu trên sông, rạch và khắc phục hậu quả: Phòng Tài nguyên Môi trường, tổ chức theo dõi, dự báo, thông tin, di dời dân về công tác động đất và phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Văn phòng đặt tại 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, ĐT: 3.7470399 hoặc 0903919242 -  Trực chỉ huy: Đồng chí Vũ Hoài Phương.

4.3. Thực hiện chế độ báo cáo:

Giao các phòng, ban, đơn vị và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn 11 phường thực hiện chế độ báo cáo và gửi về thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận (thông qua phòng Quản lý đô thị) để tổng hợp báo cáo kịp thời cho thành phố gồm:

Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm 2014 thực hiện vào đầu tháng 7.

- Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 thực hiện chậm nhất là ngày 20/12/2014.

Báo cáo không định kỳ:

- Tình hình khẩn cấp có bão, lũ lụt, lốc xoáy hoặc sự cố xảy ra sập nhà, tốc mái, vỡ đê hoặc bờ kè… phải báo ngay bằng điện thoại, fax và sau đó báo cáo bằng văn bản chính thức về tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục, biện pháp hỗ trợ để có biện pháp khắc phục và giải quyết hậu quả kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận 2. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn quận yêu cầu các cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân 11 phường trên địa bàn quận xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để thực hiện./.

  Nơi nhận:

- BCH.PCLB thành phố;

- TTQU, UBND quận;

- TT BCH PCLB quận;

- VP UBND quận;

- Thành viên BCH PCLB quận;

- Phòng KT, TN và MT, TC-KH, VHTT, LĐTB và XH, GD và ĐT.

- BCHQS, UBMTTQ, CA, phòng CSPCCC, Quận đoàn, BV quận 2, TTYTDP, Chi cục thuế, Công ty TNHH MTV DVCI;

- Công ty Điện lực Thủ Thiêm;

- UBND 11 phường;

- Lưu: VT, PL (50b).

 

 


Số lượt người xem: 2268    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm