Văn bản chỉ đạo điều hành 23 Tháng Giêng 2014 3:55:00 CH

Kế hoạch số 211/KH -UBND ngày 23/01/2014

    KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau

tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

 

Căn cứ vào tinh thần cuộc họp Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân quận ngày 18 tháng 01 năm 2014, Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh “ Tay chân miệng, Sốt xuất huyết, Ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm khác” trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 như sau:

I.  MỤC TIÊU:

- Cung cấp kiến thức cơ bản và vận động người dân trong cộng đồng tự giác thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh cá nhân phòng chống bệnh Tay chân miệng; vệ sinh môi trường diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch Sốt xuất huyết và Ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận.

- Hạn chế số ca mắc và không để dịch lớn xảy ra.

- Không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Tổ chức tuyên truyền phát thanh trên hệ thống loa của 11 phường; dán áp phích, biểu ngữ tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm theo nội dung của ngành Y tế.

- Tuyên truyền các biện pháp vệ sinh cá nhân như: thường xuyên rửa tay cho trẻ và người chăm sóc trẻ bằng nước sạch và xà phòng. Thực hiện tốt thông điệp: “Vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần” nơi sinh hoạt của trẻ để chủ động phòng chống bệnh Tay chân miệng.

- Tuyên truyền vận động người dân hãy là người nội trợ thông minh khi lựa chọn thực phẩm, ăn chín - uống sôi, không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.

- Vệ sinh môi trường khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom các vật phế thải, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết phòng chống bệnh Sốt xuất huyết.

- Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh: Tay chân miệng, Sốt xuất huyết trên địa bàn mình sinh sống thì báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để kịp thời xử lý không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Hàng tuần các Trạm y tế phường tổng hợp báo cáo về Trung tâm Y tế dự phòng tình hình dịch bệnh và công tác phát thanh tuyên truyền tại địa phương.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

3.1. Ban Chỉ Đạo phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân:

Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch và kịp thời chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch trên địa bàn quận.

3.2. Phòng Y tế quận:

- Chỉ đạo phòng khám y tế tư nhân trên địa bàn quận báo cáo các ca bệnh mắc và nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm, ngộ độc thực phẩm … để cùng phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch.

- Chủ trì, đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành.

3.3. Trung tâm Y tế dự phòng quận:

- Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tình hình hoạt động của quận.

- Phòng truyền thông (T3G): soạn, cung cấp nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng và Sốt xuất huyết cho phòng Văn hóa - Thông tin quận chỉ đạo Ban văn hóa thông tin phường phát thanh tuyên truyền hàng ngày.

- Tăng cường giám sát dịch tễ phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời, triệt để không để lây lan thành dịch.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin ca bệnh từ các nơi báo về.

- Phối hợp với đội xử lý tuyến Phường trong công tác phòng, chống dịch.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ ngày, tuần, tháng, quý và đột xuất khi có yêu cầu theo các quy định hiện hành.

3.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

- Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt các công tác cách ly (cho nghỉ học) những trường hợp nghi ngờ mắc và mắc bệnh Tay Chân Miệng, Sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác. Báo tất cả các ca phát hiện được về Trung tâm Y tế dự phòng.

- Kết hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận xử lý khi có dịch xảy ra trong trường học.

- Tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh học sinh rửa tay trước khi đưa đón trẻ.

- Thường xuyên kiểm tra các vòi nước, bồn nước rửa tay học sinh.

3.5. Phòng Văn hóa và Thông tin quận:

- Phối hợp Uỷ ban nhân dân 11 phường thực hiện phát thanh trên loa tình hình dịch trên địa bàn quận và công tác phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng từ nay cho đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2014.  

- Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng quận biên soạn và phát thanh tuyên truyền vệ sinh phòng dịch các dịch bệnh nguy hiểm.

3.6. Phòng Tài chính – Kế hoạch quận:

Đảm bảo kinh phí đầy đủ và kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh.

3.7. Phòng Tài nguyên – Môi trường quận:

Kiểm tra rà soát lại và có biện pháp xử lý ngay những vị trí ứ đọng nước có nguy cơ phát sinh dịch bệnh như: nghĩa trang, ao tù, các dự án xây dựng đang triển khai…. đặc biệt những khu vực đang có dịch bệnh.

3.8. Bệnh viện quận:

- Tăng cường giám sát bệnh truyền nhiễm tại cơ sở.

- Tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc và nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, thông tin kịp thời về Trung tâm Y tế dự phòng quận.

- Thực hiện triệt để cách ly điều trị tại bệnh viện truyền nhiễm nguy hiểm và triển khai công tác tẩy uế, khử trùng ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên.

3.9. Quận đoàn:

Tổ chức diễu hành bằng xe đạp tuyên truyền vận động người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trên các tuyến đường trong điểm thuộc địa bàn quận.

3.10. Hội liên hiệp phụ nữ:

Vận động các thành viên Đoàn, Hội thực hiện và tuyên truyền thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng, Sốt xuất huyết và Ngộ độc thực phẩm.

3.11. Ủy ban nhân dân 11 phường:

          - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Củng cố, xây dựng hoàn thiện đội xử lý dịch phường.

- Chỉ đạo các Ban ngành đoàn thể, Ban điều hành khu phố/ấp, tổ dân phố, đoàn viên, hội viên vận động nhân dân cùng tham gia tích cực tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.

- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch tại các truờng học, cơ quan xí nghiệp, khu vui chơi giải trí, khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ:

Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 Ủy ban nhân dân quận đã giao cho các đơn vị.

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các đơn vị  khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch./.

Nơi nhận:                                                                                       

 - Sở Y tế, TTYTDP/TP (b/c);                                              

 - TT QU-UBND quận;                                                                          

 - Phòng Y tế, GD-ĐTTN-MT quận;

 - Phòng TC-KH, TP; KT ,VHTT quận;

 - LĐLĐ; Công an quận;

 - TTYTDP, BV, Hội CTĐ quận;

 - Quận Đoàn; Hội Liên hiệp PN quận;

 - BV Bưu Điện II;

 - UBND 11 Phường;

 - Lưu :VT,YT (32).

 KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                      ( Đã ký )

 

 

 

Hứa Ngọc Thảo


Số lượt người xem: 3194    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm