Văn bản chỉ đạo điều hành 16 Tháng Giêng 2014 1:55:00 CH

Kế hoạch số 11/KH -UBND ngày 16/01/2014

                                                                                                        KẾ HOẠCH                                          

Kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa

và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2 – năm 2014


Nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phát hiện và phòng chống các loại văn hóa phẩm độc hại, kịp thời ngăn chặn những hoạt động biến tướng, tệ nạn xã hội trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2 – năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Thiết lập trật tự, mỹ quan trong việc viết, đặt biển hiệu, quảng cáo ngoài trời tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn quận, đặc biệt là trong các dịp Tết Nguyên đán và lễ hội của thành phố.

- Đảm bảo trật tự an toàn cho nhân dân tại các lễ hội, hội xuân, khu vui chơi, giải trí trên địa bàn quận.

          - Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cơ sở không chấp hành quy định, biến tướng, phát sinh tệ nạn xã hội trong hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

II. ĐỐI TƯỢNG - NỘI DUNG KIỂM TRA:

          1. Đối tượng: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành, quảng cáo ngoài trời.

          2. Nội dung kiểm tra:

          2.1. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch:

          Kiểm tra việc đăng ký với cơ quan Nhà nước để thẩm định, xếp hạng sao. Đảm bảo những quy chuẩn về trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn về người quản lý, nhân viên phục vụ, ban hành niêm yết nội quy, quy chế cơ sở lưu trú, điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy và chữa cháy, đăng ký lưu trú đối với khách trong và ngoài nước, khám sức khỏe, đăng ký sử dụng lao động, đóng bảo hiểm xã hội.

          2.2. Đối với cơ sở kinh doanh lữ hành:

          Kiểm tra các tiêu chuẩn về điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, hướng dẫn viên du lịch, sử dụng tên giao dịch, tên doanh nghiệp, lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, mua bảo hiểm cho khách du lịch, …


          2.3. Đối với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke:

           Kiểm tra phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự, sử dụng nhân viên phục vụ trong phòng karaoke, diện tích phòng karaoke, thời gian hoạt động theo quy định; quyền tác giả, quyền liên quan. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh karaoke không phép (nhà hàng, quán ăn hoạt động karaoke, hát với nhau và phòng thu âm).

2.4. Đối loại hình kinh doanh đại lý Internet, trò chơi điện tử:

- Kiểm tra việc đăng ký đăng ký kinh doanh; hợp đồng đại lý với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; chương trình phần mềm quản lý đại lý Internet; thời gian hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến, trò chơi điện tử.

- Kiểm tra và xử lý kiên quyết đối với các cơ sở tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có tính chất cờ bạc, các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh máy đánh bạc.

2.5. Đối với loại hình kinh doanh băng đĩa và văn hóa phẩm:

Kiểm tra và kịp thời ngăn ngừa, xử lý các loại văn hoá phẩm có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, cấm lưu hành; mua bán băng đĩa không tem, sao chép lậu, vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan tuyên truyền và có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước.

          2.6. Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thời trang và lễ hội:

- Kiểm tra, giám sát các đoàn nghệ thuật biểu diễn tại các tụ điểm vui chơi, giải trí tại những nơi công cộng.

          - Kịp thời, phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng đèn trời, đốt pháo trong các khu vực vui chơi, giải trí và lễ hội.

          2.7. Đối với hoạt động viết đặt biển hiệu, quảng cáo:

          Kiểm tra xử lý việc viết đặt biển hiệu, bảng quảng cáo đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành, nhà hàng, quán cà phê trên địa bàn.

          2.8. Đối với hoạt động cắt tóc, quán cà phê có biểu hiện tệ nạn xã hội:     Phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt quả tang các hành vi kích dục, mại dâm và sử dụng các phương thức tình dục khác để kinh doanh.

          2.9. Đối với các loại hình kinh doanh khác:

           Kiểm tra việc chấp hành vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy và chữa cháy, quảng cáo rượu, thuốc lá (loại cấm quảng cáo); quyền tác giả, quyền liên quan, chiếm dụng lòng, lề đường để trưng bày hàng hóa, bảng hiệu, giữa xe cho khách không đúng quy định; đăng ký sử dụng lao động, thuế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận: Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra chuyên ngành về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn quận.

2. Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Xã hội quận: Tổ chức kiểm tra theo nhiệm vụ được giao.

          3. Ủy ban nhân dân 11 phường: Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Ủy ban nhân dân quận (thông phòng Văn hóa và Thông tin quận và Tổ Thường trực kiểm tra).

          4. Tổ Thường trực Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội quận:

          - Đề xuất thời gian, địa điểm và cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn vi phạm để các Đội Kiểm tra tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

          - Tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý sau kiểm tra về Ủy ban nhân dân quận và thành phố theo quy định.

          5. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo:

          5.1. Thời gian thực hiện: Tổ chức mở đợt cao điểm kiểm tra trước, trong và sau các đợt lễ hội của thành phố:

          - Cao điểm thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - năm 2014 (từ ngày 15/01 đến ngày 15/02/2014).

          - Cao điểm thực hiện trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 (từ ngày 10/4 đến ngày 10/5/2014).

          - Cao điểm thực hiện trong dịp Lễ Quốc khách 2/9 (từ ngày 10/8 đến ngày 10/9/2014).

          Ngoài thời gian thực hiện các đợt cao điểm trên, các đơn vị chủ động bố trí lịch kiểm tra thường kỳ và đột xuất theo đề nghị của các ngành chức năng.

          5.2. Chế độ báo cáo:

          - Báo cáo kết quả thường kỳ vào ngày 10 hàng tháng.

          - Chậm nhất sau 05 ngày kết thúc mỗi đợt cao điểm kiểm tra các đơn vị, phường gửi báo cáo kết quả về Tổ Thường trực Đội Kiểm tra liên ngành (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin quận) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân quận và thành phố.

          6. Kinh phí thực hiện:

Giao phòng Tài chính và Kế hoạch quận hướng dẫn các đơn vị lập dự trù kinh phí hoạt động. 

          Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 2 – năm 2014, Ủy ban nhân dân quận đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố;                        

- TT.QU-UBND quận;

- VP. QU-UBND quận;

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Y tế quận;                                                                                     

- Phòng Kinh tế;

- Phòng LĐTB&XH quận;                                          

- Công an quận 2;        

- Đội Quản lý Thị trường 2B;

- Đội KTLN Văn hóa-Xã hội quận;

- Tổ Thường trực Đội KTLN Văn hóa-Xã hội quận;                                                                

- Ủy ban nhân dân 11 phường;  

- Lưu VT.

 

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 Đã ký

 

 

 

 

 

 

Hứa Ngọc Thảo

 


Số lượt người xem: 5838    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm