Nghị quyết trung ương 4 18 Tháng Mười 2013 9:05:00 SA

Đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung

(Website Quận 2)-Nhằm kịp thời tổng hợp báo cáo phục vụ đợt khảo sát của Ban Dân vận Thành ủy vào ngày 22/10/2013, Ban Dân vận Quận ủy đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị và Thông tri số 19- TT/TU ngày 11/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, Công văn số 435- CV/QU ngày 26/02/2013. Đánh giá thực trạng lãnh đạo chính trị của cấp ủy theo Thông báo số 192-TB/QU ngày 29/2/2013 của Quận ủy về phân công cơ quan, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo chính trị đối với các hội quận chúng. Những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất.
2. Việc quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03/8/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ hội, pháp luật, việc sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có).
3. Đánh giá tổng quát thực trạng tình hình phát triển về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng; việc thực hiện điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chưa? số lượng, chất lượng hội viên tham gia sinh hoạt hội; nhưng mặt đóng góp tích cực, khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động, kiến nghị, đề xuất.
Thời gian gởi báo cáo (kèm theo File hoặc Email: bdvq2@vahoo.com.vn) về Ban Dân vận Quận ủy trước ngày 16/10/2013.
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 3046    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm