Nghị quyết trung ương 4 09 Tháng Mười 2013 1:45:00 CH

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên trên địa bàn quận

Nhằm giúp cho cấp ủy cơ sở đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, xác định việc giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bí thư cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ cơ sở và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức. Thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên phải gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao lối sống, âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức và viên chức. Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 2 ban hành Kế hoạch số 36 –KH/QU ngày 12 tháng 9 năm 2013 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên trên địa bàn Quận giai đoạn (2013 - 2015).

Theo đó, Kế hoạch đưa ra một số nội dung - giải pháp thực hiện: Một là, tiếp tục đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng gắn với tuyên dương và nhân rộng gương điển hình từ quận đến cơ sở; tổ chức các hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; Ba là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống Đảng bộ Quận 2; Bốn là, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, lối sống văn hóa lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân quận 2; Năm là, Nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp quận và cơ sở.
Ban Tuyên giáo Quận ủy đưa ra yêu cầu công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng trong thời gian tới phải được nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết thực trách hình thức, đơn điệu; do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo và triển khai thực hiện.
cchc

Số lượt người xem: 4486    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm