Nghị quyết trung ương 4 27 Tháng Tám 2013 3:40:00 CH

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

                                                                      KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013)
Thiết thực kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013) gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo với chủ đề “Vì dân phục vụ” năm 2013, Ban Dân vận Quận ủy triển khai kế hoạch kỷ niệm với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
Đợt hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013), kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2013) nhằm ôn lại truyền thống, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về công tác dân vận. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò quan trọng của công tác vận động nhân dân trong tình hình mới; tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách vê xây dụng Đảng hiện nay” và ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị năm 2013.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thật sự thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tác dụng nâng cao nhận thức và hành động của hệ thống chính trị về công tác dân vận trong tình mới.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Cấp cơ sở: Tùy tình hình thực té địa phương, cơ quan, đơn vị mà tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013) một cách thiết thực.
* Khối phường
- Tổ chức họp mặt kỷ niệm, ôn truyền thống và sinh hoạt về bài báo “Dân vận” của Bác Hồ.
-Tổ chức biểu dương các gương điển hình “Dân vận khéo” với chủ đề “Vì dân phục vụ” nhằm kịp thời khen thưởng nhân rộng các gương tiêu biểu tại địa phương.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” hoàn thành các công trình đăng ký thi đua năm 2013 gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương.
* Khối cơ quan, đơn vị
- Tổ chức sinh hoạt về Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và bài báo “Dân vận” của Bác Hồ.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề về đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” hoàn thành các công trình đăng ký thi đua năm 2013 gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị.
2. Cấp quận: Tổ chức các hoạt động mừng kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013) cụ thể như sau:
2.1 Hội thi cán bộ Dân vận khéo - chủ đề “Vì dân phục vụ” năm 2013.
2.1.1 Nội dung
- Truyền thống công tác dân vận của Đảng; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hô Chí Minh vê công tác dân vận; lịch sử Đảng bộ quận.
- Trình độ, khả năng nhận thức, giải pháp vận dụng các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Dân vận vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị.
- Nghiệp vụ và kỹ năng công tác Dân vận của cán bộ: khả năng xử lý tình huổng, kỹ năng vận động nhân dân ở địa phương, đơn vị.
2.1.2 Đối tuọng
Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở.
2.1.3 Hình thức thi
Mỗi Đảng bộ, Chi bộ đăng ký 5 thành viên/đội (03 chính thức, 02 dự bị). Có thể đăng ký tham gia nhiều đội.
Hội thi gồm 2 vòng cụ thể như sau (Đính kèm Thể lệ Hội thi):
* Vòng sơ khảo
- Phàn thi chào hỏi (Phần tự giới thiệu của đơn vị).
- Phần thi kiến thức công tác dân vận (trắc nghiệm).
- Phần thi xử lý tình huống.
* Vòng chung kết
- Phần thi lý thuyết.
- Phần thi xây dựng tiểu phẩm.
2.1.4 Thời gian, địa điểm thi 
Vòng sơ khảo: 07 giờ 30, ngày 12/9/2013 tại Nhà Thiếu nhi quận 2 (200, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Q.2).
Vòng chung kết: 17 giờ 00, ngày 24/9/2013 tại Hội trường Trung tâm hành chính quận (Lê Hiền Mai, Khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).
2.1.5 Cơ cấu giải thương
- 01 giải nhất 3.000.000 đồng/giải.
- 01 giải nhì 2.500.000 đồng/giải.
- 01 giải ba 2.000.000 đồng/giải.
- 05 giải khuyến khích 1.000.000 đồng/giải.
- 02 Giải cổ động viên 1.000.000 đồng/giải.
- Giải phong trào 200.000 đồng/đội.
2.2 Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và sinh hoạt bài báo “Dân vận” của Bác Hồ; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” năm 2013.
2.2.1 Thời gian: dự kiến tổ chức vào ngày 12/10/2013 (Thứ bảy).
2.2.2 Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính quận 2.
2.2.3 Thành phần tham dự: khoảng 300 đại biểu:
- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy.
- Thường trực Quận ủy, ủy ban nhân dân quận.
- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.
- Lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận.
- Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền, Công an, Quân sự, thư
Chi, Đảng bộ cơ sở, các phòng ban, Trung tâm thuộc quận.
- Chủ tịch ủy ban nhân dân, Trưởng Khối vận, Thường trực Khối vận, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể 11 phường.
- Bí thư Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, Trưởng, Phó Ban điều hành khu phố.
- Gương điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.
- Các đội đạt giải Hội thi cán bộ “Dần vận khéo”, chủ đề “Vì dân phục vụ”
năm 2013.
- Đoàn viên, hội viên của các đoàn thể quận.
- Bản Tin quận 2, báo đài.
2.2.4 Chương trình hội nghị
- Văn nghệ.
- Phóng sự về công tác dân vận địa phương.
- Báo cáo ôn lại truyền thống 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013) và bài báo “Dân vận” của Bác Hồ.
- Trao giải Hội thi cán bộ Dân vận khéo chủ đề “Vì dân phục vụ” năm 2013
- Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” - 2013
- Khen thưởng biểu dương điển hình “Dân vận khéo” Quận 2 - năm 2013.
- Phát biểu của Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy.
- Phát biểu của Lãnh đạo Quận ủy.
2.3 Tổ chức thăm cán bộ “Dân vận khéo” tiêu biểu, cán bộ làm tốt công tác dân vận có hoàn cảnh khó khăn; nòng cốt chính trị; lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy (đã nghỉ hưu) qua các thời kỳ.
2.3.1 Thời gian: Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 15/10/2013.
2.3.2 Thành phần tham dự: Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy, đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận.
2.3.3 Đối tưọ'ng: cấp ủy phường, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể quận chọn và đề xuất 01 - 02 trường hợp cán bộ làm tốt công tác dân vận có hoàn cảnh khó khăn hoặc lực lượng nòng cốt (Danh sách gởi về Ban Dân vận Quận ủy chậm nhất ngày 20/9/2013).
2.4 về giói thiệu cá nhân, tập thể điển hình “Dân vận khéo”:
Các tiêu chí bình xét cá nhân, tập thể điển hình Dân vận khéo căn cứ theo Hướng dẫn số 05-HD/BDVQU ngày 21/02/2013 của Ban Dân vận Quận ủy về đăng ký công trình Dân vận khéo, chủ đề “Vì dân phục vụ” năm 2013.
Trên cơ sở danh sách tập thể (nếu có), cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của cơ sở bình chọn, cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tổ chức xét bình chọn các điển hình thật sự tiêu biểu nhất gởi về Ban Dân vận Quận ủy để thẩm định. Hồ sơ gồm có:
- Công văn đề nghị biểu dương điển hình cá nhân, tập thể (nếu có) “Dân vận khéo” - năm 2013.
- Danh sách cá nhân điển hình “Dân vận khéo” (theo mẫu) và kèm 01 tấm hình (3 X 4).
- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân thực hiện công trình “Dân vận khéo”.
- Biên bản họp xét bình chọn của cấp ủy Chi, Đảng bộ cơ sở.
(Chú ý về chất lượng gương điển hình của tập thể và cá nhân phải thật sự tiêu biểu, nổi bật).
Ban Dân vận Quận ủy sẽ thẩm định, chọn các gương điển hình tiêu biểu nhất để biểu dương điển hình “Dân vận khéo” cấp quận trong dịp kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống Dân vận của Đảng (15/10). 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gồm:
1. Đ/c Bùi Văn Phúc - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Trưởng ban;
2. Đ/c Nguyễn Duy Tân - UVBTV, Chủ tịch UB. MTTQ quận - Phó ban;
3. Đ/c Trần Đoàn Trung - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - Phó ban;
4. Đ/c Ngô Đình Dũng - QUV, Phó Ban Dân vận Quận ủy - Thành viên;
5. Đ/c Nguyễn Thị Hoa - QUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận - Thành viên;
6. Đ/c Nguyễn Đoàn Thế Hùng - QUV, Bí thư Quận Đoàn - Thành viên;
7. Đ/c Nguyễn Như Thành - Chủ tịch Liên đoàn lao động quận - Thành viên;
- Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Quận ủy, ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ban ngành đoàn thê, cơ quan trên địa bàn quận phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013).
niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013).
2. Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, gồm:
- Phó Chủ tịch Hội LHPN quận
- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận
- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận đoàn
- Chuyên viên Văn phòng Quận ủy
- Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy
- Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy
- Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy
11. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy - Thành viên;
- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm, phụ trách công tác hậu cần, phục vụ Hội thi cán bộ Dân vận khéo và Hội nghị tuyên dương điển hình Dân vận khéo năm 2013.
3. Thành phần Ban Giám khảo hội thi Dân vận khéo, chủ đề “Vì dân phục vụ” năm 2013, gồm:
1. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy (vòng chung kết).
2. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy.
3. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy.
4. Đại diện lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận.
5. Đại diện Trung tầm Văn hỏa quận (vòng chung kết). 
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Từ 15/8 - 20/8/2013: Ban Dân vận Quận ủy triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2013).
- Chậm nhất đến ngày 28/8/2013: Các cơ quan, đơn vị lập danh sách đội thi gồm 03 thành viên chính thức, 02 thành viên dự bị gởi về Ban Dân vận Quận ủy.
- Chậm nhất đến ngày 05/9/2013: Các đơn vị gởi công văn đề nghị, biên bản, danh sách giới thiệu điển hình “Dân vận khéo” cấp quận, đính kèm báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân và 01 hình (3 X 4) về Ban Dân vận Quận ủy để thẩm định. Sau ngày 05/9/2013, đon vị nào không gởi hồ sơ xem như không đề nghị tuyên dương.
- Từ ngày 12/9 - 24/9/2013: Ban Dân vận Quận ủy tổ chức Hội thi Dân vận khéo chủ đề “Vì dân phục vụ” năm 2013. Đồng thời, phổi hợp triển khai thẩm định danh sách điển hình “Dân vận khéo” do các cơ quan, đơn vị giới thiệu; phối hợp với Phòng Văn hoá thông tin, Trung tâm Văn hóa thực hiện các nội dung tuyên truyền về kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng, chuẩn bị các nội dung phục vụ chương trình Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2013.
- Từ ngày 25/9 - 28/9/2013: Ban Dân vận Quận ủy báo cáo Thường trực Quận ủy về nội dung, chương trinh hội nghị và danh sách điển hình đề nghị tuyên dương “Dân vận khéo” năm 2013.
- Từ ngày 29/9- 11/10/2013: Kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị.
- Ngày 12/10/2013: Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2013.
 
 

Số lượt người xem: 6648    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm