Nghị quyết trung ương 4 01 Tháng Tám 2013 10:10:00 SA

Báo cáo thực hiện Kết luận số 57-KL/TW

(Website Quận 2)-Ban Dân vận Quận ủy vừa yêu cầu báo cáo thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX).

Theo đó, công tác triển khai quán triệt:

1. Việc triển khai quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), Chương trình 19-Ctr/QU và 20-CTr/QU ngày 17/6/2003 của Quận ủy “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “về công tác dân tộc”, “về công tác tôn giáo”.

2. Công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng “về công tác dân tộc”, “về công tác tôn giáo” (nêu rõ việc ban hành văn bản triển khai, số liệu cụ thể về tổ chức tuyên truyền, vận động).

Kết quả thực hiện gồm 9 nội dung:

1. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc triển khai phong trào thi yêu nước tại cơ quan, đơn vị, trong các tầng lớp nhân dân”(nêu những nội dung thi đua chủ yếu của cơ quan, đơn vị).

2. Việc triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị quận 2 theo Quyết định 701-QĐ/QU ngày 29/02/2012 của Quận ủy và Chương trình số 12-CTr/QU ngày 11/8/2011 của Quận ủy về vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015).

3. Việc phân công đảng viên làm công tác vận động nhân dân; xây dựng, phát triển và nâng chất lượng hoạt động của nòng cốt chính trị.

4. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (giai đoạn 2011 - 2015).

Nâng cao chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri, việc tổ chức hội nghị nhân dân định kỳ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện qui ước tổ dân phố, ấp.

5. Kết quả giải quyết những phản ánh, kiến nghị bức xúc của nhân dân qua chương trình “Nói và làm ”, thông qua việc tiếp xúc, đối thoại của nhân dân.

 6. Tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch, chương trình của Quận ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công nhân, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh.

7. Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước thông qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” (phải nêu rõ số liệu cụ thể hoạt động của từng phong trào).

8. Việc chăm lo đồng bào dân tộc; quan tâm vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, tham gia các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương.

9. Công tác kiểm tra, việc tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ.

Thời gian gởi báo cáo đến Ban Dân vận Quận ủy trước ngày 15/8/2013 để báo cáo Thường trực Quận ủy.

CCHC


Số lượt người xem: 13477    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm