Nghị quyết trung ương 4 01 Tháng Tám 2013 8:00:00 SA

Trong 6 tháng đầu năm 2013: triển khai 1700 phiếu điều tra xã hội học, Đưa 15 bài viết cho Website mục “Mỗi tuần một tấm gương”

(Website Quận 2)-Ngày 31/7/2013, Ban Tuyên giáo quận 2 (làm Cụm trưởng) đã chủ trì Hội nghị trao đổi học tập kinh nghiệm về Công tác Tuyên giáo trong cụm thi đua 3 năm 2013 gồm các quận 2,7,9,12, Bình Tân và Thủ Đức.

Theo Báo cáo tại Hội nghị Công tác Tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm 2013 là Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Quận uỷ đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai phương hướng hoạt động năm 2013, theo đó, trong năm 2013 tiếp tục tổ chức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chức hội và cơ quan, đơn vị chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, gắn với triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách của xây dựng Đảng hiện nay”.

Tổ chức lễ kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012), 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) kết hợp tuyên dương 35 tập thể và 73 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Đồng thời, đề cử khen thường cấp thành phố đối với 02 tập thể và 03 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác Hồ. Tiếp tục duy trì chuyên mục “Mỗi tuần một tấm gương” học tập và làm theo Bác Hồ trên Trang thông tin điện tử Quận 2 (Website Quận 2), Bản tin Quận 2, đến nay đã thực hiện 15 bài viết. Triển khai thực hiện viết bài cảm nhận về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đến nay, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã nhận được 152 bài viết của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; hiện đang trong quá trình biên soạn chuẩn bị phát hành Tập san.

Công tác tuyên truyền: Tập trung vào những sự kiện nổi bật như kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013); kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013), 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013); kỷ niệm 59 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013). Hoạt động tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2013 được gắn với tuyên truyền kỳ niệm 16 năm thành lập quận 2 (01/4/1997 - 01/4/2013); tuyên truyền các giải pháp khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ban Tuyên giáo Quận ủy đã có hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề tư tưởng, chính trị đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Ban Tuyên giáo đã biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền cho báo cáo viên và cấp ủy chi, đảng bộ cơ sờ trực thuộc Quận ủy về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2013; quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, quận hệ Mỹ - Trung Quốc; một số tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế...

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường trọng điểm phục vụ công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, ngày lễ, về một số dự án trọng điểm trên địa bàn quận, như: thực hiện 33 panô, 83 băng rôn, 5000 cờ phướn trên các tuyến đường trọng điểm của quận. Hàng tháng phát hành 3500 Bản tin quận đến các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận.

Công tác huấn học: ban hành Kế hoạch số 84-KH/QU, ngày 04/02/2013 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Trung tâm bồi dưỡng chính trị duy trì các lớp Trung cấp chính trị - hành chính hiệp quản với Trường cán bộ Thành phố (lớp H333, H347), tổ chức thi tốt nghiệp đối với học viên lớp H295, H261. Chiêu sinh lớp Trung cấp chính trị - hành chính, sơ cấp chính trị, tìm hiểu về Đảng. Công tác nghiên cứu dư luận xã hội Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Quận ủy duy trì tổ chức giao ban Tổ Dư luận xã hội để nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân về các vấn đề: Dư luận sau khi thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại cấp ủy, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một sổ vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; dư luận xung quanh hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; về tình hình đòi sống, an sinh xã hội và nguyện vọng các hộ dân sau di dời giải toả, tái định cư và các hộ dân chưa chấp hành chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn quận; việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); về tình hình Biển Đông; về sự chuyển biến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về công tác bảo vệ và chăm và sóc trẻ em trên địa bàn quận; dư luận xung quanh Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); về góp ý dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992; dư luận về tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các van đề quan tâm, bức xúc của người dân quận 2 ... Sau các kỳ giao ban của Tổ nghiên cứu dư luận xã hội hàng tháng, những phản ánh của thành viên Tổ Dư luận xã hội đã được Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quyết định sổ 1254-QĐ/QU, ngày 01/4/2013 công nhận 10 thành viên cộng tác viên dư luận xã hội cấp quận, các thành viên được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng bằng 0,2 mức lương tối thiểu, Triển khai thực hiện 1700 phiếu điều tra xã hội học về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tư tưởng văn hóa nhằm thăm dò ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác khoa giáo hoạt động của ngành Giáo dục: các trường tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; phát động tuần lễ cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 16 năm thành lập quận 2 gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; rà soát Danh sách học sinh chuẩn bị vào lớp Lá, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong năm học 2013-2013; các trường trên địa bàn quận tiến hành tổng kết năm học 2012-2013.

Công tác trẻ em: Phối hợp với các phường rà soát trẻ em lang thang, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ; tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán Quý Tỵ cho 442 trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em trườmg chuyên biệt Thảo Điền, nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác với số tiền là 32 triệu đồng. Trong 6 tháng đã cấp phát 1.021 thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trè em dưới 6 tuổi tiếp tục thực hiện chiếu phim 3D miễn phí phục vụ các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn quận. Lĩnh vực y tế: Hoạt động giám sát và theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn quận luôn được quan tâm nên đã không để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan. Trong 6 tháng đâu năm 2013, trên địa bàn quận đã ghi nhận 17 ca sốt xuất huyết; 3 ca mắc hội chứng tay chân miệng; 02 ca tiêu chảy; 01 ca viêm não vi rút. Tổ chức 19 buổi tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho các bà mẹ đưa con đến khám bệnh và bà mẹ mang thai. Hoạt động thể dục thể thao: tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận 2 lần IV năm 2013 với các môn: Bóng chuyền (36 VĐV), bóng đá mini (224 VĐV), cờ tướng (48 VĐV), việt dã (200 VĐV), cầu lông (37 VĐV); 20 giải thể thao cấp quận với 2735 lượt người tham gia; tiếp tục tô chức Hội thao vô địch học sinh năm học 2012 - 2013; đào tạo 225 vận động viên năng khiếu ở các môn: điền kinh, võ cổ truyền, Karatedo, Taekwondo... Tham dự 30 giải thể thao cẩp thành phố với 635 vận động viên, đạt thành tích 42 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 86 huy chương đồng. Tham gia thi đấu cấp quốc gia ờ 5 giải thể thao với 7 vận động viên, đạt thành tích 5 HCV, 01 HCB, 4 HCĐ.

Công tác văn hoá - văn nghệ: tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, klhen thưởng 25 tập thể, 50 cá nhân thực hiện tốt. Phối hợp với Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn quận nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tổ chức hội diễn văn nghệ khu phố văn hóa năm 2013; thực hiện 10 xe hoa cổ động Tháng công nhân năm 2013, tháng hành động về chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm năm 2013. Tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên của 10 Câu lạc bộ đội nhóm thông qua việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và biểu diễn giao lưu với các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận cũng như một số quận khác. Tổ chức Hội Xuân - Chợ Hoa Tết Quận 2 - Quý Tỵ 2013 tại đường song hành Xa lộ Hà Nội và Nhà Thiếu nhi quận 2 với 86 gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm tiêu dùng, ẩm thực, khu trò chơi thiếu nhi và gian hàng trò chơi dân gian; trưng bày triển lãm, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, các hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận 2.

Công tác lịch sử Đảng: Ban Tuyên giáo Quận ủy đã trình Tổ thẩm định về biên soạn lịch sử đảng bộ 11 phường bản dự thảo lần cuối Lịch sử truyền thống của đảng bộ và nhân dân Phường Bình Khánh giai đoạn 1997 - 2012. Bên cạnh đó, Phường Bình An và An Khánh đã thông qua Đảng ủy phường dự thảo lần thứ hai, Phường Thủ Thiêm đã thông qua dự thảo lần thứ nhất.

Mặt được trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác Tuyên giáo đã cơ bản đảm bảo các nội dung công tác đã đặt ra từ đầu năm và thực hiện một số chỉ đạo của Quận ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong đó: tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được một số kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lành đạo các cấp, trong đó đã triển khai 245 cuốn Sổ “Gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị”, viết bài cảm nhận về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, duy trì chuyên mục “mỗi tuần một tấm gương” trên Trang thông tin điện tử, Bản tin Quận 2. Tổ chức tuyên dương 35 tập thể, 73 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Người.

Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã quan tâm triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung thể hiện tính “nêu gương” của người đứng đầu, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; gắn việc học tập và làm theo Bác với triển khai khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Từ thực tiễn đã xuất hiện những mô hình, cách làm mới hiệu quả, ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo” Bác Hồ được tuyên dương, khen thưởng. Đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quận 2 với chuyên đề “Đấu tranh với các quan điểm sai trái” nhằm nhận diện và chỉ ra bản chất của các quan điểm, luận điệu mà các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất về chính trị lợi dụng việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để rêu rao, cổ xúy đòi từ bỏ việc lấy chủ nghĩa Mác - Lếnin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, đòi đa nguyên chính trị - đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, thúc đẩy tư nhân hóa nền kinh tế. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội nhằm kịp thời phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo quận kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết với phương châm “vì dân phục vụ”. Đã triển khai 1700 phiếu điều tra xã hội học đến các tầng lớp nhân dân về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điểu hành của quận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư tưởng văn hóa. Đã kịp thời hướng dẫn và cung cấp đề cương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, về tình hình kinh tế - chính trị trong và ngoài nước làm cơ sở để các đảng bộ, chi bộ cơ sở định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyên sâu rộng trong nhân dân.

Nhưng bên cạnh đó, còn hạn chế những nội dung đã triển khai đạt kết quả tốt, công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2013 còn một số hạn chế: Chưa tổ chức được Hội thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Một số cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa quan tâm đến việc xây dựng gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác Hồ. Tiến độ biên soạn lịch sử truyền thống của đảng bộ và nhân dân các phường (nhất là các phường trong khu Đô thị mới Thủ Thiêm) còn chậm so với tiến độ yêu cầu.

Trong thời gian tới Ban Tuyên giáo tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác Tuyên giáo năm 2013 tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, trọng tâm là đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục phát hành tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị nổi bật trong 6 tháng cuối năm 2013. Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, lễ hội cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm…

CCHC


Số lượt người xem: 4813    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm