Nghị quyết trung ương 4 11 Tháng Bảy 2013 8:20:00 SA

Báo cáo tham luận hệ thống quản lý chất lượng: Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền

Tham luận kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 vào hoạt động tại đơn vị của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền.

           1. Đặc điểm tình hình:

 Phường Thảo Điền được thành lập từ ngày 01 tháng 04 năm 1997 trên cơ sở tách ra từ xã An Phú Huyện Thủ Đức có diện tích tự nhiên 375 ha, được bao quanh bởi Sông Sài Gòn và đường Song hành Xa lộ Hà Nội, phường được chia làm 6 khu phố và 56 tổ dân phố, dân số hiện nay khoảng trên 19.000 người (trong đó có trên 2.500 người nước ngoài tạm trú); có 01 trường Đại học, 01 trường Cao đẳng, 01 trường cơ sở ; 01 chùa, 01 tịnh thất; phường đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, thực hiện nhiều dự án lớn của quận và thành phố, nhiều công trình xây dựng, tỷ lệ dân nhập cư rất cao. Từ đó việc giải quyết các vấn đề về trật tự xã hội, phục vụ nhu cầu của người dân về các thủ tục hành chính, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đặt ra cho chính quyền phường trong việc cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” trong thời gian qua.

2. Công tác triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào giải quyết các hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế “Một cửa”.

Nhận thức tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Với quyết tâm giải quyết tốt các thủ tục hành chính của người dân, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức Nhà nước và của các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. Căn cứ vào chương trình của quận, tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức triển khai thực hiện theo mô hình cơ chế mới; lựa chọn một số công việc cấp bách cần thiết để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm;

Từ năm 2008 Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan Hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền đã tiến hành xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động giải quyết hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại phường được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2000, hệ thống chất lượng của phường được thực hiện và duy trì từ năm 2008 đến tháng 12 năm 2011.

Năm 2012, thực hiện Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25 tháng 2 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền đã phối hợp Tổ cải cách hành chính quận 2 và Ủy ban nhân dân các phường như Phường Bình An, phường An Phú thực hiện việc rà soát xây dựng lại hệ thống các thủ thủ tục giải quyết hành chính tại phường theo mô hình khung, dựa trên bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gồm 15 lĩnh vực, 88 thủ tục).

 Hệ thống các thủ tục giải quyết hành chính tại phường được hoàn thành và triển khai áp dụng chính thức từ ngày 15/7/2012. Qúa trình tổ chức triển khai thực hiện được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT đánh giá vào ngày 27/12/2012 và được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của phường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính Nhà nước (cấp lần 2) theo Quyết định số 754/QĐ-TĐC ngày 29 tháng 3 năm 2013.

Để duy trì hệ thống, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ngành chuyên môn, từng cán bộ công chức phải nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc áp dụng các quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính vào lĩnh vực chuyên môn. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ qúa trình xử lý hồ sơ, công khai minh bạch quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ, các khâu xử lý của cán bộ công chức. Quá trình thực hiện không ngừng bổ sung, cải tiến, hoàn thiện các quy trình. Thực hiện nghiêm việc tổ chức các lần đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ trên cơ sở phát huy những mặt mạnh khắc phục những mặt còn bất cập. Chính vì vậy so với trước khi áp dụng Hê thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thì việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường đã có nhiều cải tiến rõ rệt.

3. Kết quả thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào giải quyết các hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế “Một cửa”:

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Ủy ban nhân dân phường từ khi áp dụng đến nay đã đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn.

- Việc xây dựng được một hệ thống quy trình đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đề ra đã loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng, đủ, theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian đúng hoặc sớm hơn qui định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch với chính quyền.

- Qúa trình xử lý hồ sơ được kiểm soát và giám sát chặt chẽ góp phần công khai minh bạch các khâu xử lý của cán bộ công chức, cán bộ công chức phải hoàn thành công việc đúng hẹn, đúng trình tự xử lý, loại bỏ hoàn tòan sự tùy tiện của cán bộ công chức trong khi thụ lý hồ sơ, đảm bảo được sự công bằng đối với tổ chức, công dân. Loại bỏ được tâm lý của tổ chức, công dân phải có quen biết hoặc bồi dưỡng để được xử lý hồ sơ nhanh hơn, góp phần phòng chống tham nhũng.

- Cán bộ công chức đã thay đổi rất lớn về cung cách giao tiếp với dân, tạo nên một nền hành chính thân thiện và gần dân hơn. Đặc biệt Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền đã gắn việc áp dụng các quy trình ISO với công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Các thủ tục được cụ thể hóa, công khai, minh bạch; từng bước nâng cao năng lực, tính hiệu lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan; việc làm này đã tạo tiền đề khắc phục cơ bản các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hẹn (tham khảo số liệu thống kê kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng dưới đây):

+ Năm 2009 tổng số hồ sơ tiếp nhận là 19.894 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn: 19.808 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,57%;

+ Năm 2010 tổng số hồ sơ tiếp nhận là 22.598 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn: 22.577 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,57%;

+ Năm 2011 tổng số hồ sơ tiếp nhận là 23.122 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn: 23.109 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,94%;

+ Năm 2012 tổng số hồ sơ tiếp nhận là 26.667 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn: 26.597 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,73% ;

+ Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 15.076 hồ sơ các loại đã giải quyết đúng hạn 15.076 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 100%

(các hồ sơ trễ hạn là những hồ sơ vướng khó phải xin chỉ đạo của cấp trên hoặc phải xác minh).

4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào giải quyết các hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế “Một cửa”:

* Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân quận, sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của Tổ cải cách hành chính quận; sự phối hợp hỗ trợ thực hiện tốt của các ban ngành đoàn thể trong phường, Đặc biệt là được sự hưởng ứng, chấp hành của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường.

* Khó khăn:

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đòi hỏi phải rõ ràng, kịp thời, chính xác, mất nhiều thời gian, phải có sự đầu tư về lĩnh vực này. Tuy nhiên thực tế hiện nay quá trình giải quyết hồ sơ hành chính trên một số lĩnh vực có sự liên thông ở nhiều cấp từ Phường đến Sở trong khi đó một số văn bản hướng dẫn liên quan chưa cụ thể, chưa có sự thống nhất giữa các cấp các ngành. Bên cạnh đó ở cấp phường hầu hết cán bộ làm công tác ISO đều là công chức văn phòng – Thống kê phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác không có nhiều thời gian đầu tư cho lĩnh vực này, do đó về chất lượng hiệu quả đạt chưa cao, chưa ổn định.  

   * Giải pháp:

 

Để khắc phục được những khó khăn và tạo điều kiện cho việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào giải quyết các hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế “Một cửa” phải thực hiện tốt các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích về chủ trương, các quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính nhằm tạo sự thống nhất cao về quan điểm, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các bộ phận chuyên môn liên quan từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến hoàn trả hồ sơ cho công dân tổ chức.

- Tăng cường đào tạo, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ công chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm hành chính phục vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ.

- Cần tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá nội bộ định kỳ, thường xuyên xem xét kết quả thực hiện của hệ thống quản lý chất lượng của các ngành, kịp thời khắc phục những vấn đề không phù hợp để công tác quản lý ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Tóm lại việc duy trì và cải tiến hệ thống sẽ đóng một vai trò quyết định trong giai đoạn tiếp theo và hiệu quả của nó sẽ thực sự phát huy hết tác dụng khi đạt được sự đồng bộ trong cả nội bộ cơ quan Ủy ban nhân dân Phường cũng như đối với các cơ quan có liên quan như: các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp trên, đặc biệt là cần đầu tư về nguồn cán bộ chuyên môn cho lĩnh vực này.

Trên đây là báo cáo tham luận kết quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 vào hoạt động tại đơn vị của Ủy ban nhân dân phường Thảo Điền.


Số lượt người xem: 8782    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm