Nghị quyết trung ương 4 10 Tháng Bảy 2013 4:00:00 CH

Báo cáo tham luận: Ủy ban nhân dân Phường An Phú

Về các giải pháp tăng cường chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.

 Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 05/06/2013 của ủy ban nhân dân quận 2, Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình số 16-Ctr/QU ngày 06/9/201 1của Quận y về nâng cao cht lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

y ban nhân dân phường An Phú báo cáo tham luận Về các giải pháp tăng cường cht lượng công tác tiếp công dân, gii quyết đơn thư, tiếp nhận giải quyết các th tục hành chính cho nời dân, tổ chức như sau:

I/ Đặc điểm tình hình của địa phương:

 Phường An Phú là phường nằm phía Bắc quận, có tổng diện tích tự nhiên là 1.021,24ha (chiếm 26,40% so với diện tích tự nhiên toàn quận). Với địa thế có tuyến Xa l Hà Nvà đại lộ Đông Tây chy qua là các tuyên giao thông đối ngoại quan trọng ni kết trung tâm quận với bên ngoài, đồng thời là khu vực đô thị hóa rt mạnh mẽ với các dự án lớn của thành ph, nên phường An Phú có nhiu điu kiện thuận lợi đ hòa nhập vào mạng lưới đô thị của quận cũng như của Thành ph.

         II.Thực trạng của giải pháp tăng cường chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính

1.1 Thuận lợi:

Hoạt động tiếp công dân, giải quyếđơn thư, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của y ban nhân dân phường An Phú, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển Kinh tế - An ninh - Chính trị ca địa phường.

Phường An Phú là một phường có diện tích tự nhiên rộng, dân số trên 25.000 người, với nhiu thành phần dân cư khác nhau, là địa bàn tập trung nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội của Quận và Thành phổ.

Cùng với sự phát triển đó, tình hình khiếu nại, khiếu kiện, giải quyết đơn thư, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cũng gia tăng vồ số vụ cũng như tính phức tạp của nó. Trong 6 tháng đu năm 2013, ủy ban nhân dân phường thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tun theo qui địnhđã tiếp được 23 lượt công dân (thành phần tiếp công dân quận: lãnh đạo ủy ban nhân dân phường và Công chức Tư pháp Hộ tịch). Về đơn, thư: bannhân dân phường tiếp nhận 24 đơn thư (Đơn thư tranh chấp có 13 trường hợp, trong đó: hòa giải không thành 05 trường hợp (đạt 38%), hòa giải thành 08 trường hợp (đạt 62%).

Công tác giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là 150 hồsơ; Công tác hộ tịch 325 h sơ; Xác nhận tình trạng nhà đất 66 hồ sơ; 87 hồ  xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất; phiếu báo thay đổi hộ khu, nhân khu 76 h sơ; cp s nhà 110 hồ sơ; xác nhận vị trí nhà đất 20 hồ sơ sao y chứng thực 15.227 hồ sơ; chứng thực chữ ký 1.095 hồ sơ. ủy ban nhân dân phường giải quyết hồ sơ, đơn thư đúng hạn, đảm bảo đúnqui trình ISO.

y ban nhân dân phường đã trin khai, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc vận hành phn mềm Quản lý văn bn - hồ sơ công việc nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điu hành của lãnh đạo đơn v góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ của người dân, tránh phiền hà và trễ hẹn.

1.2/ Khó khăn:

   Qua theo dõi việc gii quyết các th tục hành chính tại địa phương cho thấy th tục hành chính nhiều nht hiện nay tập trung ch yếu vào lĩnh vực chứng thực và chiêm ti 89,1% trên tng h sơ giải quyết. Trong khi đó khối lượng công việc khác mà Ủy ban nhân dân phường phải đảm nhận như tham dự các cuộc họp ở quận, các cơ quan liên quan, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giải quyết những công việc khác cũng chiếm rất nhiều thời gian của các đồng chí lãnh đạo phường cũng như nhân viên đảm nhận những công việc chuyên môn. Tổng số 3 cán hộ tiếp nhận h sơ sao y – chng thực, kiểm tra tính hợp pháp theo đúng quy đinh của pháp luật, đóng du, trình ký và tr lại cho người dân ngay trong ngày làm việc bui sáng và cả bui chiu là một áp lực rất lớn. Tính trung bình một ngày tiếp nhận giai quyết 115,3 hồ sơ chứng thực; 82 hồ sơ chứng thực sao y chữ ký; 2,4 h sơ hộ tịch; 1,1 hồ sơ th bảo hiy tế cho trẻ dưới 6 tuổi...

Đ đảm bảo công tác gii quyết thủ tục hành chính đúng pháp luật không để xảy ra sai sót trong quá trình tiếp nhận, kim tra, trình ký và trả cho người dân theo đúng với thông, báo ca UBND phườngđòi hỏi lãnh đạo phường và cán bộ nhân viên phi n lực phn đu, kim tra tính chính xác và sắp xếp hết sức khoa học.

Tuy nhiên trong quá trình tiếp nhận và gii quyết các thủ tục hành chính cho người dân và t chức của y ban nhân dân phường An phú cũng gặp không ít những khó khăn. Nht là do trình độ nhận thức và am hiu pháp luật của người dân còn hạn chế, người dân khi gửi hồ sơ thì yêu cầu giải quyết ngay, trường hợp thiếu thủ tục hoặc chưa đầy đủ h sơ thì tỏ thái độ bức xúc, thậm chí có lời lẽ xúc phạm nhân viên cho rng gây khó khăn. Đôi khi cũngcó một phần lỗi của cán bộ tiếp nhn h sơ, giải thích qui định về thu tục pháp lý chưa cặn kẽ hoặc có thái độ thiếu ggũi...

Thực tế việc khiếu nại. Tố cáo  cp phườn vn tin nhiu phức tạp. số vụ việc phát sinh vn còn nhiu, việc giải quyết ở cp phường còn chưahiệu quả, nhiu vụ việc đã được chính quyn xem xét, giải quyêt nhưng công dân vẫn không nht trí tiếp tục khiếu kiện kéo dài, nhất là các vụ việc khiếu nại về thu hồi đt, các vụ việc tranh chp đất đai...

Nguyên nhân chủ yếu là cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, t cáo ít được tập hun v công tác chuyên môn năng lực, trình độ còn hạn chế. Cơ sở vật cht còn thiếu, chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, t cáo ở cp xã còn chưa đượcquan tâm kịp thời.

Tại cơ sở nhất là công tác hòa gi khu ph - p. ý thức chp hành pluật ca mt bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cu, đòi hỏi không đúng hoặc vượt quá quy định pháp luật. Có những vụ việc đã được giải quyết nhilần với nhiều biện pháp khác nhau, đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả gii quyết, và tiếp tục khiếu nại kéo dài bức xúc. Công tác tuyên truyền phổ hiến giáo dục pháp luật v khiếu nại, tố cáo chưa thường xuvên, trong tuyên truyền chủ yếu chú trọng hình thức chưa chú trọng đên nội dung từ đó chất lượng chưa cao...

III/ Phương hướng:

Để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trong thời gian tới cn:

              1.Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân công khai những văn bn quy định hành chính để người dân đếy ban nhân dân

   phường có thể đọc và tra cứu thông tin (bng cách: niêm yết công khai các qui định v th tục hành chính; phát thanh trên hệ thng loa).

            2.Tăng cường giám sát trách nhiệm tiếp công dân, gii quyết các thủ tc hành chính ca nhân dân đối với lãnh đạo y ban nhân dân phường, nht là tron giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

              3. Cn phi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan với Lãnh đạo y ban nhân dân phường và các cơ quan hữu quan để nắm chắc kết quả xử lý, giải quyết

   đơn thư thống nhất trong việc trả lời đơn thư của công dân.                                  

                4.Xây dựng Quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại nâng có hiệu quả, cht lượng; đáp ứng yêu cầu công tác ci cách hành chính; bảo về quyền, lợi ích hp pháp của tổ chc công dân, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

              5B trí cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu xử lý đơn khiếnại t cáo đủ về số lượng và đảm bo v cht lượng. Những người này phi là người gn gũi với nhân dân, tận tụy với công việc có kiếthức pháp luật và kinh nghiệm hoạt dộng thực tiễn để tham mưu giúp y ban nhân dân phường trong hoạt động tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính đạt kết qutt.

 Trên đây là báo cáo tham luận về giải pháp tăng cường chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức của ủy ban nhân dân phường An Phú


Số lượt người xem: 3551    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm