Nghị quyết trung ương 4 10 Tháng Bảy 2013 2:35:00 CH

Báo cáo: Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận

Về chuyên đề “Giải pháp củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả”

   Thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 05/6/2013 của Ủy ban nhân dân quận về hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình 16-Ctr/QU ngày 06/9/2011của Quận ủy về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn quận; theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 2 báo cáo kết quả và các giải pháp củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính như sau:

 I.    Đặc điểm tình hình:

 Quận 2 được thành lập ngày 01/4/1997 (từ 05 xã Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Khánh, An Phú thuộc huyện Thủ Đức), là vùng bưng trũng, thường ngập nước lúc triều cường, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội yếu kém, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Quận 2 có vị trí và nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành một đô thị mới, là đầu mối giao thông về đường bộ, đường sắt nội đô, đường thủy nối liền Thành phố với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo quy hoạch chung quận 2 đến năm 2020 thì chức năng và động lực phát triển chủ yếu là “Trung tâm Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp – Văn hóa – Thể dục thể thao” với quy mô dân số ổn định khoảng 600.000 dân. Trong đó có Khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch với quy mô 930ha như một “Phố Đông của Thượng Hải”.

Trải qua 16 năm hình thành và phát triển, là một quận đang trong quá trình đô thị hóa, Là một địa bàn đang trên đà phát triển đô thị hóa, với hơn 300 dự án lớn, nhỏ của thành phố và quận đang được triển khai thực hiện, dẫn đến sự biến động rất lớn trong nhân dân về đất đai, tài sản, hộ tịch … Do đó, nhu cầu của người dân về giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng tăng cao tạo nên nhiều áp lực cho quận trong việc giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận luôn chú trọng trong các khâu để giải quyết vấn đề, nhu cầu của cá nhân, tổ chức liên quan thủ tục hành chính.

 II.  Kết quả thực hiện Tiếp nhận và giao trả hồ sơ:

-       Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đối với tất cả hồ sơ liên quan cá nhân, tổ chức đều được tập trung tại một đầu mối, người dân có nhu cầu giao dịch chỉ cần đến bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận.

- Thực hiện công khai, niêm yết bộ thủ tục hành chính chung theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận, trên Website quận.

- Chủ động rà soát, công khai các thủ tục hành chính được áp dụng giải quyết tại Ủy ban nhân dân quận 2 gồm 247 quy trình thủ tục thuộc quận và tại phường có 88 quy trình thủ tục, theo đó, đã công khai các thủ tục, quy trình hành chính, phân công trách nhiệm trong việc tiếp nhận và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính tại trụ sở, trên Website và tại màn hình máy vi tính cảm ứng.

- Cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ hiện nay là 06 cán bộ (trong đó, 02 cán bộ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, 03 cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất quận; 01 cán bộ thuộc phòng Tư pháp quận) có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận và giao trả hồ sơ và làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, đô thị, y tế, kinh tế, lao động, tư pháp.

- Trong 06 tháng đầu năm, Bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả hồ sơ đã thực hiện cụ thể:

 + Về đất đai: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 5,707 hồ sơ (trong đó tồn cũ 673 hồ sơ, tiếp nhận mới 5,034 hồ sơ):

 ·       Hồ sơ giải quyết: 3,866 hồ sơ (đúng hạn 3,387 hồ sơ tỉ lệ 87,61%, quá hạn 479 hồ sơ tỉ lệ 12,13%);

 ·       Hồ sơ trả: 966 hồ sơ (trả đúng hạn 673 hồ sơ tỉ lệ 69,67%, trả quá hạn 293 hồ sơ tỉ lệ 30,33%);

 ·       Hồ sơ đang giải quyết: 875 hồ sơ (chưa đến hạn 749 hồ sơ, quá hạn 126 hồ sơ).

+ Về nhà ở - quy hoạch: Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1,657 hồ sơ (trong đó tồn cũ 179 hồ sơ, tiếp nhận mới 1,478):

·       Hồ sơ giải quyết: 1,490 hồ sơ (đúng hạn 1,193 hồ sơ tỉ lệ 80,07%, quá hạn 297 hồ sơ tỉ lệ 19,93%);

·       Hồ sơ trả: 89 hồ sơ (trả đúng hạn 75 hồ sơ tỉ lệ 84,27%, trả quá hạn 14 hồ sơ tỉ lệ 15,73%);

·       Hồ sơ đang giải quyết: 78 hồ sơ (chưa đến hạn 67 hồ sơ, quá hạn 11 hồ sơ).

+ Về cấp phép đăng ký kinh doanh: tiếp nhận 569 hồ sơ (trong đó tồn cũ 4 hồ sơ, tiếp nhận mới 565 hồ sơ):

·       Hồ sơ giải quyết: 541 hồ sơ (đúng hạn 536 hồ sơ tỉ lệ 99,08%, quá hạn 05 hồ sơ tỉ lệ 0, 92%);

 ·       Hồ sơ trả: 28 hồ sơ (trả đúng hạn 28 hồ sơ tỉ lệ 100%);

 + Về hồ sơ hộ tịch: quận tiếp nhận 264 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 264 hồ sơ đạt tỉ lệ 100%, phường tiếp nhận 2,449 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 2,449 hồ sơ đạt tỉ lệ 100%;

 + Về chứng thực: quận tiếp nhận 1,759 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 1,759 hồ sơ đạt tỉ lệ 100%, phường tiếp nhận 67,874 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 67,874 hồ sơ đạt tỉ lệ 100%.

 + Về hồ sơ hành chính trong lĩnh vực lao động: tiếp nhận 892 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 892 hồ sơ đạt tỉ lệ 100%.

  III. Nhận xét, đánh giá:

 1.   Thuận lợi:

-       Các phần mềm ứng dụng được xây dựng trên cơ sở các quy trình thủ tục được đăng ký theo tiêu chuẩn ISO. Theo đó, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện mô hình ISO điện tử, vì đây là căn cứ để đối chiếu, đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ hành chính.

-       Nội dung bút phê chỉ đạo tại Đơn thư của lãnh đạo Ủy ban nhân dân được theo dõi và quản lý xuyên suốt đến từng chuyên viên và theo dõi kết quả giải quyết trên cùng một phần mềm ứng dụng.

-       Tại bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ của quận đã tiếp nhận phần mềm ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai áp dụng, được gọi là bộ phận “một cửa” để theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính. Trong thời gian qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đã phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp phần mềm giải quyết hồ sơ hành chính liên quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận mã số thuế, phần mềm vnis liên quan đến cấp phép xây dựng và số nhà; phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Vilis); phần mềm hộ tịch; phần mềm hồ sơ hành chính lĩnh vực kinh tế, y tế, lao động…

-       Hạ tầng trang thiết bị được đồng bộ, cấu hình tương đối đảm bảo đáp ứng việc triển khai các phần mềm ứng dụng, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ.

- Hiện nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố) xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng thực hiện thư xin lỗi khi đến ngày hẹn trả mà chưa có kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân; xác định đây là việc làm thể hiện thái độ tôn trọng người dân và tăng cường trách nhiệm của cán bộ, cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của người dân.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận lắp đặt máy vi tính màn hình cảm ứng tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ với các chức năng: tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, niêm yết thủ tục hành chính, lấy ý kiến đánh giá khách hàng đối với cán bộ công chức, cung cấp thông tin hoạt động trên địa bàn quận… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

   2. Khó khăn:

- Thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi và các văn bản chưa được thống nhất một đầu mối cập nhật và kịp thời điều chỉnh, các phòng ban chưa chủ động cung cấp, đề xuất điều chỉnh các quy trình gây khó khăn trong việc cập nhật, rà soát và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ

- Chưa có sự liên thông giữa các phần mềm nên việc theo dõi tiến độ, tra cứu hồ sơ còn chưa chính xác và khó khăn

- Về thực hiện lấy ý kiến khách hàng: phát giấy lấy ý kiến người dân ngại đánh giá; thực hiện thao tác tại máy vi tính màn hình cảm ứng thì người dân còn ít quan tâm; thực hiện lấy ý kiến tại quầy tiếp nhận thì thiếu trang thiết bị (07 máy tính bảng); phần mềm mã nguồn đóng và mã nguồn mở không tích hợp (do 02 Sở ngành của Thành phố triển khai khác nhau) do vậy không thể tiến hành lấy ý kiến người dân trong phiên giao dịch.

 IV. Giải pháp thực hiện:

    Được Ủy ban nhân dân quận phân công quản lý, theo dõi hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đề ra một số giải pháp sau:

- Trước hết, quán triệt đến Cán bộ công chức của Bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ xác định mình là công bộc của dân, để phục vụ có hiệu quả các nhu cầu chính đáng của nhân dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính tại quận, đồng thời luôn lắng nghe, giải thích cho người dân hiểu rõ các quy định chính sách, các thủ tục hồ sơ khi người dân có thắc mắc, phản ảnh. Với phương châm cán bộ công chức phải luôn nở nụ cười trên môi và khi tiếp xúc với nhân dân phải mềm mỏng để tạo sự thoải mái và thân thiện khi người dân đến liên hệ, tránh tình trạng nhân dân bức xúc, gây mất an ninh trật tự.

  - Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức tại hai bộ phận này để cán bộ công chức có đủ nhận thức về chính trị và kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, phải nghiên cứu và hiểu rõ các quy định pháp luận mới, các chính sách, quy định; phải hiểu rõ từng thủ tục hành chính để đảm bảo tiếp nhận hồ sơ đủ theo yêu cầu.

- Thực hiện đầy đủ và có chất lượng các nội dung của cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một đầu mối là Tổ Tiếp nhận và giao trả hồ sơ của quận hoặc phường để hạn chế người dân, tổ chức phải đi đến nhiều cơ quan mới có thể giải quyết xong hồ sơ hành chính.

- Thực hiện tốt chế độ công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí để tổ chức và người dân biết thực hiện và giám sát kể cả các thủ tục hành chính chưa thực hiện theo cơ chế một cửa, khi có thay đổi cần kịp thời công khai; nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng tăng tỷ lệ trả đúng hẹn. Thực hiện đăng ký toàn bộ quy trình, thủ tục liên quan đến người dân theo tiêu chuẩn đo lường chất lượng ISO 9001:2008 nhằm giúp theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ hành chính.

- Thực hiện việc niêm yết công khai các quy trình thủ tục hồ sơ hành chính để người dân nắm rõ, với hình thức phong phú, đa dạng theo truyền thống (loa phát thành, Hội nghị chuyên đề) và hiện đại (trên Website, máy vi tính màn hình cảm ứng).

- Kip thời đôn đốc, đề nghị Thủ trưởng các phòng ban nhắc nhở cán bộ công chức thụ lý hồ sơ hành chính phải đảm bảo giải quyết hồ sơ theo đúng thời hạn trả hồ sơ.

- Thực hiện kiểm tra công vụ đối với việc thi hành chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân nhằm ngăn ngừa và nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc hành chính của công dân và tổ chức. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tăng cường rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng các quy trình giải quyết hồ sơ hành chính của công dân là một trong những giải pháp giúp cho công tác tiếp nhận và giao trả kết quả đạt hiệu quả.

- Cán bộ làm công tác tiếp nhận và giao trả kết quả cần phải được bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng giao tiếp đối thoại, cần được thông tin đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chủ trương chính sách trên địa bàn quận như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, thông tin quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…. Qua đó, cán bộ tiếp dân, tiếp nhận và giao trả kết quả am hiểu quy định pháp luật, có kiến thức về các lĩnh vực, nhận hồ sơ đúng thành phần hồ sơ và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định khi nộp hồ sơ.

 Trên đây là tham luận của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 2 về chuyên đề “Giải pháp củng cố tổ chức, nâng cấp chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính”./.


Số lượt người xem: 2719    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm