Hoạt động Đảng - Đoàn thể 27 Tháng Tám 2020 4:15:00 CH

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay chia sẻ của Nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố vẫn ổn định và có những điểm sáng đáng ghi nhận, làm tiền đề để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm; kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Nền kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các ngành, các nhóm doanh nghiệp; lĩnh vực dịch vụ giảm; Thành phố đang tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để vực dậy kinh tế Thành phố đặt trong trạng thái “bình thường mới”

- Tổng sản phẩm nội địa GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 06 tháng đầu năm ước tăng khoảng 2% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,86%) .

- Lĩnh vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 614.591 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,2%); trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 403.540 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 13,8%). Tình hình doanh thu các ngành dịch vụ khác (dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ lữ hành, dịch vụ khác) có xu hướng giảm; ngành bán lẻ duy trì tốc độ tăng trưởng (tăng 10,1%), cao hơn tốc độ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giảm 3,7%).

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,2%). Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch ước đạt 19,9 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,1%). Nhóm hàng nông - lâm - thủy sản tăng 5,6% so với cùng kỳ; nhóm hàng công nghiệp tăng 7,6% so với cùng kỳ; hàng hóa khác tăng 0,4% so với cùng kỳ.

- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 24,2 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,4%). Nhóm hàng cần thiết nhập khẩu tăng 5,3% so với cùng kỳ; nhóm hàng cần thiết nhập khẩu nhưng phải kiểm soát tăng 4,4% so với cùng kỳ; nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu giảm 10,7% so với cùng kỳ.

- Hoạt động Du lịch: Ngành du lịch Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông và báo chí quảng bá, thông tin các sự kiện du lịch trên địa bàn Thành phố; đẩy mạnh kích cầu khách du lịch nội địa; hoạt động thông tin, quảng bá du lịch được Thành phố quan tâm đẩy mạnh và triển khai thực hiện nhằm tạo tính hiệu quả, tính lan tỏa trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Thành phố đến với du khách nhất là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch Thành phố chịu những tác động nghiêm trọng, trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 1.303.750, giảm 69,3% so với cùng kỳ, đạt 14,49% kế hoạch năm 2020.

- Vận tải hàng hóa và hành khách: Số lượt vận tải hành khách bằng đường thủy đạt 15,25 triệu lượt hành khách, giảm 14,75% so cùng kỳ (cùng kỳ là 17,89 triệu lượt hành khách)

- Công nghệ thông tin và tình hình triển khai Đề án Đô thị thông minh: Thành phố đã triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Thành phố (LGSP) có các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị tại Thành phố và kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Thành phố với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với 05 dự án trọng tâm là các Trung tâm trụ cột của Đề án với tổng mức đầu tư là 2.675 tỷ đồng.

- Hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố nhìn chung ổn định. Trong đó các hoạt động chính: huy động, cho vay và dịch vụ ngân hàng… đều duy trì hoạt động và tăng trưởng nhẹ so với cuối năm trước, đặc biệt ngành ngân hàng trên địa bàn quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Thành phố triển khai các chỉ đạo của Trung ương, đã giao cho các tổ chức tín dụng chủ động phân nhóm khách hàng của đơn vị, đánh giá mức độ ảnh hưởng do dịch Covid-19 tác động đến từng khách hàng (bao gồm cả doanh nghiệp và cá nhân), thực hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các tổ chức tín dụng chủ động đánh giá và thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng tùy theo khả năng tài chính của doanh nghiệp, mức độ thiệt hại của khách hàng và năng lực của từng tổ chức tín dụng.

- Thị trường chứng khoán tính đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, có 74 công ty chứng khoán là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố với tổng vốn điều lệ hơn 63.470 tỷ đồng; có 381 cổ phiếu, 42 trái phiếu, 7 chứng chỉ quỹ và 63 chứng quyền được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thành phố 06 tháng đầu năm ước tăng 1,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,0%). Bốn ngành công nghiệp trọng yếu tăng 2,0% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,5%).

- Khu công nghệ cao: Ước giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao 06 tháng đầu năm 2020 của Khu công nghệ cao đạt 7,45 tỷ USD giảm 5,8% so với cùng kỳ và đạt 37,2% so với kế hoạch đề ra, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 6,94 tỷ USD giảm 2,6% và giá trị nhập khẩu đạt 5,97 tỷ USD giảm 24,2% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 42.246 lao động, giảm 3.426 lao động so với thời điểm 3 tháng đầu năm 2020.

- Nông nghiệp: Giá trị gia tăng ngành nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm ước tăng 3,11% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,08%); trong đó, trồng trọt tăng 2,92% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,61%), chăn nuôi tăng 1,4% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 4,2%), thủy sản tăng 5,01% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6,97%).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố tiếp tục được quan tâm; Thành phố tập trung thực hiện Chương trình ở giai đoạn nâng cao chất lượng các tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt trên 01 xã là 18,84 tiêu chí (tăng 1,64 tiêu chí so với cuối năm 2019 là 17,2 tiêu chí). 3/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè) tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu tại Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; 02 huyện Cần Giờ và Bình Chánh tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt trên 01 huyện là 8,4 tiêu chí (tăng 2 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 6,4 tiêu chí).

- Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư: Thực hiện kết nối cung cầu doanh nghiệp thông qua các hình thức trực tuyến trong các lĩnh vực hóa mỹ phẩm, dệt may, thực phẩm, nước giải khát..., kết nối với nhà mua hàng Hoa Kỳ về sản phẩm thuộc ngành công nghiệp phụ trợ. Đã tổ chức 03 chuyên đề đối thoại trực tuyến giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố. Tiếp tục điều hành hệ thống đối thoại trực tuyến giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố, tiếp nhận và giải đáp hơn 320 câu hỏi của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp về lĩnh vực thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, tiền lương...

Thành phố đã tích cực triển khai các cơ chế, chính sách để hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp và cho nhiều đối tượng trong Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến nay, đã hỗ trợ cho 3.461/8.500 doanh nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, đạt tỷ lệ 40,72%, với số tiền hơn 233 tỷ đồng; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, các ngành, các cấp đã thực hiện hỗ trợ 514.028/539.751 người (đạt tỷ lệ 95,23%), với tổng số tiền hỗ trợ hơn 563 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 164.513,728 tỷ đồng, đạt 40,54% dự toán, giảm 13,71% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 109.858,324 tỷ đồng, đạt 39,43% dự toán, giảm 8,83% so cùng kỳ; thu từ dầu thô đạt 6.375,971 tỷ đồng, đạt 52,26% dự toán và giảm 47,42% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 48.250,956 tỷ đồng, đạt 41,96% dự toán và giảm 17,77% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước đạt 06 tháng là 32.609,288 tỷ đồng, đạt 31,95% dự toán, tăng 34,35% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 11.057,491 tỷ đồng, đạt 31,60% dự toán, tăng 70,96% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 16.884,308 tỷ đồng, đạt 36,19% dự toán, tăng 8,20% so cùng kỳ. 

2. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị và xây dựng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo

- Quản lý quy hoạch: Thành phố đang xem xét định hướng điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập thực hiện rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng Thành phố. Công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu 1/5000, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được chú trọng thực hiện.

- Chương trình cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của Nhân dân: Thành phố duy trì đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân, hoàn thành chỉ tiêu “Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đã đề ra.

- Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: Công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện khá tốt. Đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý bình quân 8.915 tấn/ngày chất thải rắn đô thị, đạt tỷ lệ 100%.

3. Hoạt động văn hóa -hội có nhiều chuyển biến tích cực, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động chuẩn bị các phương án thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo

- Kết quả thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”:

Thành phố tổ chức các hoạt động khởi động “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, góp phần tạo không gian xanh - sạch - đẹp để phục vụ cho người dân Thành phố vui Xuân, đón tết; phát động đồng loạt toàn Thành phố ra quân tháng “Thành phố sạch - Thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý 2020, mừng Đảng 90 năm” với các hoạt động thiết thực.

Các chương trình văn hóa - nghệ thuật được đổi mới trong thiết kế, dàn dựng, tổ chức phục vụ đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của người dân Thành phố và khách du lịch quốc tế. Hoạt động Đường hoa, Đường sách tiếp tục là điểm sáng, là sản phẩm đặc trưng của Thành phố đón tết truyền thống. Tăng cường phân bổ các hoạt động văn hóa, văn nghệ về các huyện ngoại thành để phục vụ Nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Thành phố thực hiện Chương trình Đối thoại văn hóa tháng 6 với chủ đề “Giải pháp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố văn hóa”; với sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý về văn hóa và các văn nghệ sĩ. Chương trình tập trung lắng nghe, trao đổi, phản biện giữa các chuyên gia về bản sắc văn hóa của con người Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và bàn những giải pháp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Văn hóa. Đài truyền hình Thành phố đã phát trên sóng truyền hình, thu hút sự chú ý của dư luận, nhất là những người trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 

Thành phố tiếp tục duy trì, triển khai các giải pháp về thực hiện Chỉ thị 19/CT-TU nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về bảo vệ môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch. Xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên địa bàn Thành phố; nghiên cứu bộ tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh, thân thiện”.

- Thể dục, thể thao: Tổ chức nhiều chương trình thể dục thể thao lành mạnh, phong phú, mang tính quần chúng sâu rộng. Triển khai kế hoạch tổ chức chương trình ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020, Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020; Hội khỏe Phù Đổng huy động tiềm năng của các trường học trong việc chăm lo phát triển phong trào thể dục thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu thiên tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao Thành phố. Công tác tập huấn và thi đấu của các môn thể thao diễn ra đúng kế hoạch trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Giáo dục và đào tạo: Ngành giáo dục tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các đơn vị tiến hành khử khuẩn khu vực trường học. Trong tháng 5 năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế thực hiện đầy đủ kế hoạch, các phương án, phương tiện, trang thiết bị, điều kiện cần thiết khi học sinh đi học trở lại. Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các đơn vị trường học.

- Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh và tiếp nhận chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Thành phố đã chủ động xây dựng các kịch bản phòng chống, bám sát tình hình, điều chỉnh kịp thời các giải pháp qua từng giai đoạn diễn biến khác nhau của dịch bệnh, thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp Thành phố và tại tất cả cơ quan, đơn vị. Cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đều tích cực tham gia phòng chống dịch.

Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; công bố 1.073 điểm bán khẩu trang, 2.610 điểm bán các mặt hàng thiết yếu; trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua các chế độ chính sách cho các đối tượng do ảnh hưởng dịch bệnh với tổng kinh phí 2.753 tỷ đồng; điều chỉnh giảm hệ số tính tăng thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 để dành kinh phí phòng chống dịch bệnh; thành lập Tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm và trứng gia cầm. Tăng cường kiểm tra nguồn thịt heo nhập vào 02 chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và Bình Điền. Thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể đang hoạt động.

- Công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội: Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 9.669 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,39% tổng hộ dân Thành phố) và 22.859 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,93% tổng hộ dân Thành phố). Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cho vay vốn từ các nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố nhằm giải quyết việc làm, trợ giúp trực tiếp chăm lo hộ nghèo và thực hiện chính sách ưu đãi xã hội cho người nghèo, hộ nghèo.Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

4. Hoạt động thanh tra; công tác hành chính tư pháp và hoạt động bổ trợ tư pháp; công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhất định

- Công tác thanh tra: Toàn Thành phố đã thực hiện 180 cuộc thanh tra hành chính tại 377 đơn vị; có 110 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện toàn diện. Các cấp chính quyền chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phù hợp đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, người đứng đầu các ngành, các cấp chú trọng trong việc xác định các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố.

- Công tác cải cách hành chính: Các chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính như PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), PAR-Index (chỉ số cải cách hành chính) của Thành phố đã đạt một số kết quả đáng kể; riêng chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) tuy giảm xuống hạng 14 (năm trước hạng 12), nhưng Thành phố vẫn luôn trong nhóm 3 tỉnh thành có thu hút FDI cao nhất cả nước qua các năm liên tục. Tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt mức cao trên 98%. Kết quả triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ 42,5%; riêng đối với đăng ký doanh nghiệp, tỷ lệ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 đạt đến 89%.

5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

- Quốc phòng - an ninh: Thành phố đã làm lễ giao quân năm 2020 cho 3.804 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, tập trung đột phá xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, đảm bảo an toàn nhất. Tổ chức tập luyện và kiểm tra các đơn vị quận, huyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các chương trình, các ngày lễ lớn của Thành phố.

- Về xử lý sai phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công an Thành phố đang điều tra, xử lý nghiêm với các đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội; phối hợp các lực lượng liên ngành khác đã tổ chức kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại 62 chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn; qua đó đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 lây lan ra cộng đồng.

- Về phạm pháp hình sự: Thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự, tăng tỉ lệ điều tra khám phá án; đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.

- Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật: Các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, trinh sát, mật phục, đeo bám trên các tuyến trọng điểm kết hợp kiểm tra hành chính các cơ sở, kinh doanh dịch vụ nhạy cảm… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm; đồng thời phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chấn chỉnh tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

- Về trật tự an toàn giao thông: Công an Thành phố đã chủ động tổ chức phân luồng giao thông, tiếp tục triển khai các chuyên đề giao thông, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích khi tham gia giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ. Đã phát hiện và xử lý 200.337 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ và 4.487 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy. Tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến theo chiều hướng giảm về số vụ, số người chết.

- Phòng, chống cháy, nổ: Xảy ra 171 vụ cháy, giảm 15 vụ so với cùng kỳ; làm chết 5 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 5,8 tỷ đồng. Đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ 106 vụ, giải cứu 34 người.

6. Hoạt động đối ngoại của Thành phố tập trung vào công tác hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh Covid-19

- Các hoạt động đối ngoại của Thành phố tập trung vào công tác hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trong việc bảo hộ công dân nước ngoài đang sinh sống, làm việc, du lịch, học tập tại Thành phố trong thời điểm dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp; phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cập nhật thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh và công dân Việt Nam ở nước sở tại; đồng thời cập nhật thường xuyên các chính sách mới của Chính phủ Việt Nam liên quan đến công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đóng trên địa bàn phía Nam.

- Song song đó, Thành phố tăng cường hợp tác quốc tế thông qua việc ký kết 02 thỏa thuận với Nhật Bản về dự án cải tạo đường ống thoát nước bằng công nghệ không đào hở và ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị, Công ty đường sắt số 1 và Tokyo Metro; chuẩn bị thực hiện dự án hợp tác cấp địa phương giữa Thành phố và Thành phố Leipzig (Đức) về trạm thông tin kết nối giao thông di động thúc đẩy giao thông bền vững. Hỗ trợ vật tư y tế cho Bệnh viện ST.Georg - Leipzig (Đức) để phòng chống dịch bệnh. Tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Saint Petersburg nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai Thành phố.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2020; các cơ quan, đơn vị quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên tinh thần tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa hạn chế những tác động khó khăn của dịch bệnh Covid-19, phấn đấu ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2020 trong trạng thái “bình thường mới”, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai các biện pháp kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp trong từng giai đoạn, diễn biến dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, hạn chế tối đa mức độ lây lan ra cộng đồng.

Chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly và xét nghiệm đối với số lượng người Việt Nam tại nước ngoài trở về Thành phố trong thời gian tới, trong đó quan tâm đến đối tượng du học sinh. Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài quay lại Thành phố làm việc. Hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Tập trung hoàn thành các nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Phấn đấu đạt kết quả cao nhất đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Triển khai Kết luận số 77-KL/TW ngày 5 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp từ nay đến hết năm 2020 với 05 nhóm giải pháp.

Từng bước phục hồi kinh tế Thành phố qua 2 giai đoạn: (1) áp dụng các giải pháp tình thế giúp các doanh nghiệp tồn tại, bám trụ thị trường và có cơ hội phát triển trở lại. (2) gắn việc phục hồi tăng trưởng với tái cơ cấu kinh tế theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là tái cơ cấu thị trường. Chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn lớn đa quốc gia, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

 Đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Ngân hàng trung ương về tín dụng, lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại hối. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát về nội dung thực hiện chính sách tiền tệ tín dụng trên địa bàn nhằm đảm bảo chính sách được tuân thủ nghiêm và đảm bảo đạt được mục tiêu và hiệu quả của Chính sách trong tình hình mới. Từng bước cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, phát triển dịch vụ, cải cách hành chính và phát triển hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

4. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; triển khai tổ chức tốt các hoạt động theo danh mục các hoạt động văn hóa thường niên; tập huấn, triển khai các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025. Xây dựng tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Văn hóa ứng xử cộng đồng” trong việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Tiếp tục tổ chức Đối thoại văn hóa, qua đó lắng nghe, tiếp thu, có giải pháp bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống; có phương án xây dựng trường phổ thông dành cho lớp trẻ có năng khiếu nghệ thuật. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 76/KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, xây dựng hình mẫu con người Thành phố Hồ Chí Minh yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong hiện tại và tương lai.

Đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai năm học mới 2020 - 2021 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rà soát tiến độ các công trình xây dựng trường học, đảm bảo đáp ứng 100% chỗ học cho con em Thành phố (kể cả không có hộ khẩu Thành phố). Triển khai Quyết định ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa phổ thông tại Thành phố cùng với Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, làm cơ sở cho các trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn Thành phố tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.

Tiến hành sơ kết thực hiện 03 Chỉ thị của Thành ủy bao gồm: (1) Chỉ thị số 11 về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; (2) Chỉ thị số 19 về cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước; (3) Chỉ thị số 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với các đợt thi đua 200 ngày của Thành phố.

5. Triển khai Chương trình chuyển đổi số của Thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Tập trung cho các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế số: phổ biến kiến thức về chuyển đổi sang kinh tế số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, tận dụng cơ hội Hiệp định thương mại tự do liên minh châu Âu - Việt Nam vừa được Quốc hội phê chuẩn để tăng cường lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ phần mềm và nội dung số. Phát huy các kinh nghiệm triển khai lĩnh vực trực tuyến trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

6. Triển khai các giải pháp khôi phục phát triển ngành du lịch với 5 nhóm giải pháp, chú trọng kích cầu du lịch nội địa, sơ kết 01 năm hợp tác du lịch với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh miền Trung, các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc; từng bước triển khai xúc tiến du lịch đến các nước đã cơ bản an toàn về dịch (Lào, Campuchia, Nhật,...). Tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với chính quyền các cấp; rà soát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc. Kiên trì kiến nghị Trung ương điều chỉnh các bất cập, không đồng bộ giữa các quy định pháp luật đầu tư, đất đai, nhà ở. Rà soát, xây dựng kịch bản nâng cao năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm chủ lực của Thành phố.

7. Kiểm soát chặt chẽ công tác thu - chi ngân sách. Tăng cường các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, thực hiện chi ngân sách theo đúng dự toán, định mức, tăng cường tiết kiệm chi và hạn chế những khoản chi phát sinh mới ngoài dự toán. Theo sát tình hình, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp quy định và khả năng ngân sách của Thành phố. Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2018-2020; kiên trì báo cáo kiến nghị để Chính phủ sớm hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi thực hiện cổ phần hóa. Rà soát, quản lý chặt chẽ tài sản công, nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.

8. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Thành phố tổ chức họp 02 tuần/lần để rà soát, đánh giá về công tác giải ngân đầu tư công, phấn đấu đến tháng 10 năm 2020, tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% kế hoạch.

Tập trung thực hiện các dự án khởi công mới, dự án hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI theo đúng tiến độ đề ra. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi; ban hành Quy định về công tác phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố; tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đảm bảo hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư đúng quy định và quan tâm hỗ trợ trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện dự án, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

9. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các bước lập quy hoạch kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và quy hoạch chung xây dựng Thành phố, đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn, chất lượng tốt trong điều kiện hội nhập quốc tế. Rà soát chất lượng của các đồ án quy hoạch, những khu vực chậm triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Triển khai Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông; bổ sung nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận 2, 9 và Thủ Đức; lập danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn 3 quận, xác định cụ thể thời gian, tiến độ thực hiện từng nội dung công việc.

Tiếp tục triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đồng thời bàn giao mặt bằng chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt số 2 (Bến Thành - Tham Lương), hoàn thành dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

10. Tiếp tục triển khai Đề án đô thị thông minh, tập trung nâng cấp hoàn thiện Trung tâm điều hành đô thị thông minh của Thành phố; xây dựng quy chế tích hợp, quản lý, kết nối, chia sẻ, vận hành và khai thác các hệ thống giám sát hình ảnh (camera quan sát); quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức; khung kiến trúc tổng thể cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức tại Thành phố; thành lập Công ty cổ phần Vận hành Trung tâm an toàn thông tin Thành phố.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

11. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại; phối hợp hiệu quả với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Thành phố để giải quyết các trường hợp bảo hộ công dân liên quan diễn biến mới của dịch Covid-19, đảm bảo quan hệ song phương tốt đẹp. Tiếp đón trọng thị và chu đáo các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, hợp tác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; tổ chức làm việc trực tuyến với các địa phương và các đối tác nước ngoài; tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại thường niên trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung tổ chức tốt các động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

12. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người tại Khu Công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó xác định cụ thể các đầu việc, cơ quan thực hiện và thời gian hoàn thành; ban hành Nghị quyết của Thành ủy về tiếp tục đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; tiếp tục triển khai dự án cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư 04 tuyến đường; xây dựng phương án và triển khai đấu thầu dự án, đấu giá các lô đất đã có đủ điều kiện; hoàn thành giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với các hộ dân trong khu đất diện tích 4,3ha, phường Bình An, quận 2.

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; trong đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác tổ chức đại hội đảng ở cơ sở, xem đây là những đợt diễn tập góp phần đảm bảo an toàn, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp, đột biến bất ngờ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, tuyên truyền, tác động thay đổi hành vi về chấp hành các quy định an toàn giao thông đến người dân trên toàn địa bàn.                                                                   

                                                             BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY


Số lượt người xem: 558    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm