Bệnh viện quận 2 27 Tháng Tám 2014 9:05:00 SA

Cho Bệnh viện mở rộng thêm giường bệnh và xây dựng khu hành chính mới

(Website Quận 2)-Ủy ban nhân dân quận 2 có ý kiến việc cải tạo khu hành chính cũ để mở rộng thêm giường bệnh và xây dựng khu hành chính mới trên phần mái của Hội trường Bệnh viện quận 2.

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư Cải tạo khu hành chính cũ để mở rộng thêm giường bệnh và xây dựng khu hành chính mới trên phần mái của Hội trường Bệnh viện quận 2 với các nội dung sau: Tách 02 dự án (Cải tạo khu hành chính cũ tại lầu 2 khu C để mở rộng thêm giường bệnh, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Sài Gòn Công Thương Ngân hàng), (Cải tạo mái Hội trường để bố trí khu hành chính mới do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 hỗ trợ thực hiện).
 
Đối với dự án Cải tạo khu hành chính cũ tại lầu 2 khu C để mở rộng thêm giường bệnh: Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 làm Chủ đầu tư: tổ chức khảo sát các hạng mục cần cải tạo sửa chữa, thuê đơn vị Tư vấn kiểm định khả năng chịu lực của công trình (theo Thông báo số 184/TB-VP), báo cáo Ủy ban nhân dân quận. Bệnh viện quận 2 có trách nhiệm bố trí tạm khu hành chính trong quá trình thực hiện cải tạo, sửa chữa.
 
Đối với dự án Cải tạo mái Hội trường để bố trí khu hành chính mới, Đề nghị Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 phối hợp Bệnh viện quận 2: Khảo sát các hạng mục cần cải tạo sửa chữa; Thuê đơn vị Tư vấn kiểm định khả năng chịu lực của công trình; Khái toán kinh phí; Tổng hợp và có Văn bản cụ thể về hỗ trợ thực hiện cách thức hỗ trợ thực hiện, kết quả kiểm định khả năng chịu lực của công trình, nội dung và kinh phí cải tạo sửa chữa trình Ủy ban nhân dân quận thống nhất trước khi thực hiện.
 
CCHC
 

Số lượt người xem: 2883    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm