Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười 2020 9:35:00 SA

Tổng hợp chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID -19

 

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp trên địa bàn Quận 2

          Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, sản xuất chịu nhiều tác động do dịch Covid-19, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong đó có nhiều chính sách thuế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp như miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí. Chi cục Thuế Quận tổng hợp các chính sách thuế về việc hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid -19.

I. LỆ PHÍ MÔN BÀI

1. Đối tượng áp dụng

- Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới), bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh .

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Căn cứ pháp lý : Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính

II. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Đối tượng áp dụng: Quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP

2. Chính sách hỗ trợ: Gia hạn thời hạn nộp hạn thuế:  05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế: Kỳ tính thuế : tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng  6 năm 2020 (khai theo tháng); Quý 1/2020, Quý 2/2020 (khai theo quý)

3. Thủ tục: Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất  đến Cơ quan thuế qun lý trực tiếp trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.

4. Căn cứ pháp lý: Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

III. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Đối tượng áp dụng

- Quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP đối với gia hạn thời hạn nộp thuế.

- Quy định tại Điều 1 Nghị định 114/2020/NĐ-CP đối với giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

2. Chính sách hỗ trợ

- Gia hạn thời hạn nộp thuế :  05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với  thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019, thuế TNDN tạm nộp của Quý 1/2020 và Quý 2/2020 .

- Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồngThủ tục.

3. Thủ tục:

- Gia hạn thời hạn nộp thuế: Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất  đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.

- Giảm thuế TNDN: Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

4. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

- Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

IV. TIỀN THUÊ ĐẤT

1.     Đối tượng áp dụng

- Quy định tại Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP đối với gia hạn thời hạn nộp thuế.

- Quy định tại Điều 2 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

2. Chính sách hỗ trợ

- Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020: 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020.

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

3. Thủ tục

- Gia hạn thời hạn nộp thuế: Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất  đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 31 tháng 7 năm 2020 (mẫu theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP)

- Giảm tiền thuê đất: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 và Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

4. Căn cứ pháp lý

- Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

- Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP  ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ.

V. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Đối tượng áp dụng: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

2. Nội dung: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng

3. Căn cứ pháp lý: Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của UBTVQH

VI. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

1. Đối tượng áp dụng:  Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

2. Chính sách hỗ trợ: Gia hạn thời hạn nộp thuế kỳ tính thuế:

- Kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

- Kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020

- Kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020

- Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm 2020 20/12/2020.

3. Thủ tục: Gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đến cơ quan thuế chậm nhất ngày 30/09/2020.

4. Căn cứ  pháp lý:  Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

VII. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

1. Đối tượng áp dụng: Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước

2. Chính sách hỗ trợ: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định áp dụng từ ngày  Nghị định 70/2020/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3. Căn cứ pháp lý: Nghị định 70/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 322    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm