Tin tức sự kiện 07 Tháng Mười 2020 2:30:00 CH

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI

 

         

Nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 2 tổ chức phát động đợt thi đua 200 ngày và triển khai ký cam kết thi đua theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền vào nội dung trọng tâm đăng ký, gắn với tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước.

Đồng thời, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào qua từng giai đoạn triển khai, kịp thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt công trình đã đăng ký, chỉ đạo giải quyết những nội dung vướng khó và tập trung các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo thực hiện đạt kết quả đối với các công trình đăng ký thi đua và hoàn thành tốt phong trào thi đua 200 ngày theo kế hoạch, trong đó công tác cải cách hành chính có một số kết quả nổi bật như sau:

- Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, doanh nghiệp thông qua kết quả cải cách hành chính, xem xét, đánh giá, sử dụng cán bộ, đảng viên và góp phần phục vụ đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân các cơ quan, đơn vị.

 - Công tác kiểm tra, giám sát: hàng năm tổ chức Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính gắn với kiểm tra công vụ, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng của các cơ quan đơn vị; kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động công vụ.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính: Ủy ban nhân dân quận ban hành với khoảng 100 văn bản chỉ đạo, điều hành.

- Việc rà soát, đơn giản hoá TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước: đã cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 30% tổng số TTHC (tối đa 06 ngày làm việc, tối thiểu 01 ngày làm việc) đối với 16 quy trình thủ tục; xây dựng 79 quy trình ISO phối hợp giải quyết hồ sơ nội bộ giữa các cơ quan đơn vị nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp trong xử lý hồ sơ, xử lý công việc kết hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại quận, phường. Tại quận tất cả hồ sơ hành chính liên quan người dân, tổ chức được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, gồm: đô thị, tài nguyên, lao động, kinh tế, y tế, giáo dục, nội vụ, xây dựng cơ bản.

- Phần mềm hồ sơ hành chính và phần mềm hồ sơ hành chính mở rộng nhằm theo dõi việc luân chuyển hồ sơ hành chính kể từ khi tiếp nhận đến trả kết quả cho người dân, kết hợp với các chức năng liên quan: nhắn tin lấy số thứ tự qua hệ thống tin nhắn tổng đài 8083, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ qua kiosk thông tin quận; cung cấp wifi miễn phí cho người dân đến giao dịch tại quận… giúp minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ hành chính.

 

 

- Triển khai Hệ thống ứng dụng di động (trực tuyến) trong việc xử lý các phản ánh về vi phạm trật tự đô thị và các lĩnh vực khác trên địa bàn quận (quận 2 trực tuyến) để tiếp nhận và trả lời phản ánh cho người dân trực quan trên điện thoại di động.


-  Triển khai Kiosk thông tin quận 2 (dạng kiosk và dạng web) với 07 chuyên mục: công khai đầy đủ bản đồ quy hoạch liên quan lĩnh vực đô thị đã được phê duyệt; bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, giới thiệu chung, thông tin cần biết, tình trạng giải quyết hồ sơ, quy trình thủ tục hành chính, quy trình ISO.

-  Trang bị cơ sở vật chất hiện đại tại Bộ phận Một cửa: bố trí 10 quầy với hệ thống lấy số thứ tự; truy cập internet miễn phí, máy scan, máy vi tính để thực hiện dịch vụ công, Kiosk thông tin để xem quy hoạch, thông tin hồ sơ hành chính, máy vi tính màn hình cảm ứng, ti vi tuyên truyền hoạt động kinh tế - xã hội của quận.

-  Duy trì và cập nhật thông tin trên website quận 2. Từ năm 2017 đến nay, có 1.116 tin, bài viết, khoảng 5.580 hình ảnh, có 8.463.392 lượt truy cập; từ khi thành lập website đến nay có 31.737.781 lượt truy cập.

-  Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của thành phố, với 62 quy trình. Ngoài ra, đã chủ động triển khai dịch vụ công đối với 05 thủ tục liên quan lĩnh vực đô thị (thủ tục Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn, thủ tục chứng nhận số nhà, thủ tục điều chỉnh chứng nhận số nhà và thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

 

-  Để người dân biết và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dành cho người dân, Ủy ban nhân dân quận đã tăng cường công tác tuyên truyền như phát hành 20.000 tờ gấp, tạo banner trên website quận 2, lắp đặt 48 pano tuyên truyền, nhiều đợt loa phát thanh; bảng tuyên truyền tại Bộ phận Một cửa quận, phường.

- Hệ thống quản lý thông tin trên địa bàn quận 2 (hay còn gọi là quản lý dân cư trên nền công nghệ số - ứng dụng công nghệ GIS tại quận 2). Đã có các lớp dữ liệu khu dự án cán bộ công chức 4ha, phường An Phú và chung cư tái định cư R7 thuộc 38,4ha, phường Bình Khánh; đã làm việc sở ngành để chia sẻ dữ liệu; đã xây dựng lớp dữ liệu cán bộ công chức chia sẻ giữa Ban Tổ chức Quận ủy với Ủy ban nhân dân quận (đã có quy chế phối hợp); đã chuyển đường dẫn phần mềm ứng dụng cho phòng ban sử dụng, tiếp tục góp ý hoàn chỉnh và thực hiện cập nhật.

- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng nhằm chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Ủy ban nhân dân quận và phường; 100% các văn bản, tài liệu (trừ tài liệu mật) chính thức trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường. Đã chủ động số hóa toàn bộ văn bản đi, đến từ năm 1997 đến năm 2012 (thời điểm vận hành phần mềm).

- Duy trì mở rộng Phần mềm theo dõi xử phạt vi phạm hành chính, đến nay các đơn vị đã cập nhật đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 720 Quyết định.

- Mở rộng Phần mềm Hồ sơ hành chính với chức năng quản lý hộ kinh doanh đối với Ủy ban nhân dân 11 phường và Chi cục thuế để rà soát, quản lý hoạt động của 5.500 hộ kinh doanh cá thể.

- Phần mềm Quản lý doanh nghiệp theo dõi hoạt động của 8.500 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận.

Triển khai Xây dựng Trung tâm chỉ huy hệ thống camera: diện tích phòng đặt trung tâm khoảng 50m2, với đầy đủ trang thiết bị; tập hợp, phân tích, xử lý thông tin từ 23 camera kết nối trực tiếp Trung tâm hầm Thủ Thiêm với Ủy ban nhân dân quận và Công an quận; điều hành 11 camera các cửa ngõ (Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình khu vực 2 đang thực hiện thi công lắp đặt); thuê 86 camera (Phòng Nội vụ đang triển khai thực hiện).

- Về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường được thực hiện xuyên suốt, nghiêm túc. Việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị được lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đặc biệt quan tâm. Thường xuyên quán triệt việc thực hiện những nội dung cơ bản trong công tác cải cách hành chính; đặc biệt chú trọng và quan tâm tăng cường cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Về cải cách thể chế hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Ủy ban nhân dân quận thường xuyên quán triệt các quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo sự thống nhất trong công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, khả thi.

- Về cải cách thủ tục hành chính: thủ tục hành chính được niêm yết công khai, xây dựng quy trình ISO nội bộ, cắt giảm thời gian giải quyết, tập trung tất cả các lĩnh vực liên quan người dân (thủ tục hành chính đã công bố và được xây dựng quy trình ISO) được tiếp nhận và trả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ, tăng cường dịch vụ công trực tuyến, đánh giá ý kiến khách hàng.

- Về hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước: vận hành phần mềm hồ sơ  hành chính đối với tất cả các thủ tục tiếp nhận và trả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ hành chính; quan tâm thực hiện công tác chỉnh lý và số hóa dữ liệu (05 phòng chuyên môn); trang bị trang thiết bị đầy đủ phục vụ người dân: tablet đo lường ý kiến khách hàng, kiosk cung cấp thông tin, lấy số thứ tự qua tin nhắn, wifi miễn phí; tăng cường công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức phong phú như pano, tờ gấp, Bản tin, website, loa phát thành... để người dân biết và sử dụng; cơ sở dữ liệu đã được hình thành cơ bản tại các đơn vị thuộc quận, phục vụ nhu cầu quản lý chuyên ngành đối với từng lĩnh vực đô thị, kinh tế, văn hóa - xã hội.


Số lượt người xem: 409    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm