Điểm báo 28 Tháng Tư 2015 11:30:00 SA

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 5

(Website Quận 2).- Bắt đầu từ tháng 5-2015, nhiều quy định mới liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư, thi hành Luật Công chứng, tái bổ nhiệm cán bộ, thi tuyển công chức, hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động... chính thức có hiệu lực.
Hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động
Theo Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Kể từ ngày 1-5-2015, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.
Thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
Kể từ ngày 1-5-2015 đến khi Nghị định của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội có hiệu lực, Quyết định 08/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng thí điểm.
Nội dung Quyết định bao gồm những quy định cụ thể về nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; điều kiện và lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động; tiêu chí lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN; ...
Quy định mới về tuyển dụng công chức
Từ ngày 1-5-2015, Thông tư 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, có hiệu lực. Thông tư nêu rõ về quyết định tuyển dụng và nhận việc.
Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Công chứng
Có hiệu lực từ ngày 1-5-2015, Nghị định 29/2015/NĐ-CP ngày 15-3-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng.
Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm
Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 có hiệu lực thi hành từ 1-5-2015; quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
Lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 30/2015/NĐ-CP
Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17-3-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 5-5-2015; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất; giúp hoàn thiện khung pháp lý lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP và nhà đầu tư dự án sử dụng đất mà các văn bản quy phạm pháp luật trước đó chưa giải quyết được triệt để.
Tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng
Theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25-3-2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ 10-5-2015; chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự  án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.
Kết luận thanh tra phải được thực hiện nghiêm, có theo dõi, kiểm tra
Theo Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27-3-2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2015. Kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh; đồng thời phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở địa phương
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2015.
Nội dung Quy chế quy định cụ thể quy trình thực hiện; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cơ quan áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
 
Nguồn SGGP
 

Số lượt người xem: 2031    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm