Thương mại dịch vụ - du lịch 22 Tháng Ba 2017 3:30:00 CH

Tăng cường thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương

 (Webiste quận 2) - Ngày 27/10/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BCT về “Quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương”. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015 thay thế Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành Công thương.

 

 

Thông tư này có 06 chương và 19 điều, quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương trong việc lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dự án đầu tư; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Tại Điều 18 của Thông tư quy định trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh như sau:

“1. Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chế độ thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, báo cáo về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

2. Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường và phổ biến đối với cán bộ công nhân viên của cơ sở, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.”

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực quản lý của ngành Công thương, ngày 06/3/2017 Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 1805/SCT-KTATMT về tăng cường thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương; theo đó Sở Công thương đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định pháp luật tại Thông tư 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương, đồng thời đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của ngành Công thương có trách nhiệm thực hiện báo cáo công tác môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 35/2015/TT-BCT và gửi về Sở Công thương trước ngày 31/3/2017 theo quy định.

             Thông tin chi tiết về Thông tư này, các tổ chức, cá nhân vui lòng xem tại đây:

http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn//Lists/VBPLTW/Attachments/227/Thong%20tu%2035-2015%20quy%20dinh%20ve%20BVMT.pdf

 

 

             Nguồn: Phòng Kinh tế


Số lượt người xem: 1502    
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm