Thông tin tổng hợp 06 Tháng Bảy 2020 8:20:00 SA

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận 2 đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2019

Chiều ngày 11/6/2020, tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận 2 đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, đại diện Công đoàn cơ sở, các Tổ trưởng tổ nghiệp vụ BHXH Quận 2 và đại diện 19 tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người lao động năm 2019.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết 1 năm thực hiện nhiệm vụ, đúc rút kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục tồn tại; đồng thời tổng kết công tác thi đua khen thưởng, động viên, khích lệ, phát huy các mặt đã làm được của tập thể, cá nhân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vào sự phát triển Quận 2 đoàn kết, nghĩa tình, hiện đại.

BHXH Quận 2 là cơ quan Nhà nước, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động và nhân dân trên địa bàn; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Theo báo cáo kết quả thi đua năm 2019, BHXH Quận 2 hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong năm, quản lý thu BHXH, BHYT đối với 3.797 đơn vị, 59.584 người tham gia BHXH, 144.721 người tham gia BHYT, 566 người tham gia BHXH tự nguyện (so với 5 năm trước, tăng 1.992 đơn vị, tăng 28.467 người tham gia BHXH, 53.413 người tham gia BHYT, 421 người tham gia BHXH tự nguyện).

Trong năm, BHXH Quận 2 đã tập trung đẩy mạnh công tác mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thực hiện chi trả chế độ kịp thời đến tay người thụ hưởng; đôn đốc thu nợ, kiểm tra đơn vị có dấu hiệu vi phạm Luật BHXH để hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, đặc biệt là việc chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an toàn quỹ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định pháp luật.

Kết quả, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 trên địa bàn là 1.545 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Ngành giao, tăng 26% so với kế hoạch năm 2018, tăng 2,6 lần so với kế hoạch năm 2015. Trong năm, khai thác mở rộng thu 539 đơn vị, với 7.518 lao động; số người tham gia BHYT hộ gia đình trên 31,4 ngàn người (tăng 11% so với năm 2018); học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2018 - 2019 trên 26,2 ngàn (đạt tỷ lệ 97,68% số học sinh, sinh viên trong quận, tăng 13,8% học sinh, sinh viên tham gia so với năm học trước). Phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT các nhóm đối tượng trên góp phần đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn Quận 2 tăng bền vững qua các năm, tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra.

Lãnh đạo và viên chức cơ quan đặc biệt quan tâm đến công tác xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ để đảm bảo giải quyết kịp thời và đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng, chi đúng đối tượng, an toàn quỹ, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động. Trong năm 2019, BHXH quận đã xét duyệt và giải quyết 27,735 ngàn lượt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, với số tiền trên 229,5 tỷ đồng; bình quân hàng tháng giải quyết trên 2,3 ngàn lượt hồ sơ, chi trên 19 tỷ đồng, năm sau tăng so với năm trước khoảng 31%, năm 2019 tăng trên 33% so năm với năm 2018. Riêng hồ sơ BHXH 1 lần trong năm 2019 đã duyệt chi 134 tỷ, cho trên 1,9 ngàn hồ sơ; thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho 6.086 người với số tiền chi trên 32,6 tỷ đồng. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện theo đúng quy định của ngành, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng hưởng. Từ năm 2018, thẻ BHYT được cấp một lần sử dụng cho nhiều năm về sau. Thông tin cấp thẻ được hoàn thiện qua việc đồng bộ mã số BHXH cho từng người tham gia, tiến tới việc cấp thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT. Sổ BHXH được rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân và quá trình tham gia BHXH, trả cho người lao động lưu giữ theo quy định của Luật BHXH, đạt tỉ lệ trên 99%. Thực hiện lộ trình tiến tới cấp thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử từ năm 2020 theo quy định, trong năm 2019, BHXH Quận 2 đã từng bước hoàn thiện mã số BHXH, đồng bộ dữ liệu và cấp thẻ BHYT theo mẫu mới cho trên 144 ngàn đối tượng trên địa bàn, làm cơ sở cho việc tra cứu thông tin KCB, thuận tiện cho người tham gia.

Thực hiện cải tiến thủ tục hành chính, giao nhận và trả kết quả hồ sơ qua bưu điện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, tránh trường hợp đơn vị và người dân phải đi lại nhiều lần. Đẩy mạnh thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử theo quy định. Năm 2019, BHXH Quận 2 phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn triển khai 09 đợt “Hội nghị tập huấn” những điểm mới về chính sách, nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) đến các trường học, đại lý thu hộ gia đình 11 phường và trên 500 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; tiến hành tuyên truyền BHYT HSSV tại Trường Đại học Văn Hóa thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về BHYT; phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 2, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Quận 2 và Bưu điện TTSG tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT đến tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Để đạt được thành tích trên, đó là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của BHXH Thành phố và chính quyền địa phương; đó là ý thức tuân thủ pháp luật, việc chấp hành nghiêm các quy định về BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn ngày nâng cao, đảm bảo cho người lao động được thụ hưởng các chế độ về BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định. Đồng thời có sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các ban, ngành đoàn thể quận, đại lý thu các phường, trường, bưu điện trong công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, đại lý thu luôn được cập nhật và tập huấn thường xuyên kiến thức chuyên môn về BHXH, BHYT, nhằm phục vụ người tham gia ngày một tốt hơn. Các cá nhân và tập thể trên đã phối hợp tốt với Ngành BHXH, các ban, ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người lao động, từng hộ dân. Qua đó, nhân dân người lao động trên địa bàn hiểu rõ hơn các chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, đặc biệt là BHYT hộ gia đình, quyền lợi và nghĩa vụ của của người tham gia - là đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động lúc ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, khi nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

Theo ghi nhận từ thực tế đi cơ sở, chủ doanh nghiệp đã có những biện pháp, quy chuẩn cụ thể và sự quan tâm đúng mực, nghiêm chỉnh trong chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; ngoài việc đóng góp ngân sách phát triển đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động thì việc thực hiện giải quyết tốt chế độ BHXH, BHYT cho người lao động trong đơn vị được đặt lên hàng đầu; góp phần rất lớn trong an sinh xã hội, vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu như phát triển đối tượng tham gia BHXH chưa khai thác đầy đủ từ dữ liệu Thuế; số người tham gia BHYT hộ gia đình tại các phường chưa tương ứng với tỷ lệ cơ cấu dân số, nhất là BHXH tự nguyện có số người tham gia còn thấp, chưa bền vững; tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia BHYT có tăng qua các năm nhưng trong năm học 2018-2019 chưa đạt 100% theo Luật định.

Mặt khác, tỷ lệ nợ đọng còn ở mức cao hơn chỉ tiêu Ngành quy định, do tình hình sản xuất kinh doanh của 1 số ngành không tốt điển hình như ngành đóng tàu, xây dựng đã ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp trên địa bàn dẫn tới nợ đọng quỹ BHXH (Công ty TNHH Sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn, Công ty TNHH DV-TM Ngân Trinh, Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt), làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trước tình hình đó, BHXH Quận 2 cần tăng cường các biện pháp đôn đốc đối chiếu, lập biên bản kiểm tra, lập thủ tục thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan Công an xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

BHXH Quận 2 đã đề xuất khen thưởng của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh cho 15 đơn vị và 04 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. BHXH Quận 2 cũng đề nghị BHXH Việt Nam tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2018 - 2019.

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc BHXH Quận 2 cám ơn lời phát biểu rất ý nghĩa và chân thành của các đại diện các đơn vị tham dự, ghi nhận thành tích của 14 tập thể và 04 các nhân ngoài ngành đã có sự đóng góp quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến các tầng lớp nhân dân trong địa phương và trong đơn vị sử dụng lao động.

(VT.)

 

 

 

 

Lãnh đạo BHXH Quận 2 và các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2019 (Ảnh: VT).


Số lượt người xem: 141    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm