Thông tin quy hoạch 30 Tháng Mười 2011 7:35:00 SA

BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CHUNG CƯ 17,3HA AN PHÚ – BÌNH KHÁNH

 

 

    I. Số lượng căn hộ nhận bàn giao (đợt I): 512 căn trong đó: Loại căn hộ có diện tích 46,9m(01 phòng ngủ) gồm: 260 căn; Loại căn hộ có diện tích 60,9m2 (02 phòng ngủ) gồm: 252 căn

II. Đơn giá bán căn hộ:

Đơn giá bán căn hộ chung cư theo giá tái định cư được xác định theo Công văn số 5405/UBND – ĐTMT như sau: Tầng 03 – 05 giá 4.950.000đ/m2; Tầng 06 – 10 giá 5.200.000đ/m2; Tầng 11 – 15 giá 5.450.000đ/m2;

Tầng 16 – 18 giá 5.650.000đ/m2

III. Đối tượng bố trí

Ưu tiên bố trí tái định cư trước đối với 46 hộ dân (47 căn) thuộc dự án Đại lộ Đông Tây

Quỹ căn hộ còn lại (465 căn) sẽ được bố trí cho các trường hợp có nhà ở, đất ở đủ điều kiện tái định cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đối với các trường hợp đủ điều kiện tái định cư đối với đất nông nghiệp, các trường hợp đã nhận tiền hỗ trợ tái định cư theo Quyết định số 123/2006/QĐ – UBND ngày 16/8/2006 của UBND TP nay có nguyện vọng được nộp lại số tiền hỗ trợ tái định cư đã nhận để được bố trí tái định cư theo Quyết định 06/2009/QĐ – UBND ngày 21/01/2009 của UBND TP, tạm thời chưa xem xét, bố trí tái định cư đợt này.

IV. Tiêu chí bố trí

Tiêu chí để bố trí vào hai (02) loại diện tích căn hộ được xác định như sau:

Những trường hợp tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá tái định cư, tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá không kinh doanh có diện tích tiêu chuẩn nhỏ hơn 35m2 hoặc những trường hợp được xét mua căn hộ theo giá bảo toàn vốn: bố trí căn hộ chung cư có diện tích 46,9m2 (loại 01 phòng ngủ).

Những trường hợp tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá tái định cư hoặc tiêu hoặc tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá không kinh doanh có diện tích tiêu chuẩn từ 35m2 trở lên: bố trí căn hộ có diện tích 60,9m2 (loại 02 phòng ngủ).

Những trường hợp có diện tích tiêu chuẩn tái định cư lớn được bố trí nhiều căn hộ nhưng tổng diện tích tái bố trí căn hộ không vượt quá diện tích tiêu chuẩn tái định cư được hưởng và không vượt quá 200m2 (hạn mức đất ở tại quận 2)

V. Phương thức thanh toán

1. Đối với những trường hợp được bố trí căn hộ có diện tích 46,9m2 (01 phòng ngủ) thanh toán như sau:

Tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá tái định cư:

Diện tích tiêu chuẩn tái định cư ≤ diện tích căn hộ tái bố trí: được mua theo giá tái định cư

Diện tích tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá không kinh doanh:

Diện tích tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá không kinh doanh: thanh toán  theo giá không kinh doanh

Phần diện tích chênh lệch giữa diện tịch tiêu chuẩn và diện tích tái bố trí căn hộ: thanh toán theo giá bảo toàn vốn

Trường hợp được xét mua theo giá bảo toàn vốn:

Thanh toán toàn bộ diện tích căn hố tái bố trí theo giá bảo toàn vốn.

2. Đối với những trường hợp được bố trí căn hộ có diện tích 60,9m2 (02 phòng ngủ) thanh toán như sau:

Tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá tái định cư:

Diện tích tiêu chuẩn tái định cư từ 35m2 đến 56m2: thanh toán diện tích căn hộ 56m2 theo giá tái định cư

Diện tích chênh lệch giữa diện tích 56m2 với diện tích tái bố trí căn hộ: thanh toán theo giá không kinh doanh.

Tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá không kinh doanh:

Diện tích tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá không kinh doanh: thanh toán theo giá không kinh doanh.

Phần diện tích chênh lệch giữa diện tích tiêu chuẩn và diện tích tái bố trí căn hộ: thanh toán theo giá bảo toàn vốn.

VI. Xử lý chênh lệch:

Trường hợp tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá tái định cư lớn hơn diện tích căn hộ tái bố trí: phần diện tích chênh lệch được hỗ trợ bằng tiền theo đơn giá 16.000.000đồng/m2.

Trường hợp tiêu chuẩn tái định cư mua theo giá không kinh doanh lớn hơn diện tích căn hộ tái bố trí: phần diện tích chênh lệch được hỗ trợ bằng tiền theo đơn giá 8.000.000đồng/m2.

VII. Hỗ trợ chênh lệch vị trí tái định cư theo Quyết định số 06/2009/QĐ – UBND ngày 21/01/2009 của UBND TP: đối với chung cư thuộc chương trình 12.500 căn hộ (trong đó có khu chung cư 17,3ha phường An Phú – Bình Khánh) không hỗ trợ chênh lệch vị trí tái định cư.

VIII. Quy định về thanh toán một (01 lần), trả góp, trả chậm, thuê căn hộ:

Các hộ dân đủ điều kiện tái định cư được bố trí căn chung cư: có tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất đủ thanh toán giá trị căn hộ  phải thanh toán một lần toàn bộ  giá trị căn hộ được bố trí tái định cư.

Đối với  các hộ thuộc diện tái định cư có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn, tổng giá bồi thường, hỗ trợ về nhà và đất không đủ thanh toán giá trị căn hộ chung cư tại khu tái định cư, được UBND phường xác nhận, thì được giải quyết như sau:

Được trả chậm, trả góp phần giá trị chênh lệch về nhà ở, đất ở với thời hạn tối đa là 10 năm, các khoản nợ được tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Ngân hàng nhà nước trên số dư nợ, nhưng số tiền lần đầu nộp phải bằng tồng số tiền bồi thường hỗ trợ  về nhà và đất đã nhận.

Trường hợp tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về nhà và đất nhỏ hơn tổng số tiền mua căn hộ chung cư phục vụ tái định cư: các hộ dân thuộc đúng đối tượng được giải quyết bố trí căn hộ phục vụ tái định cư phải trả số tiền lần đầu là toàn bộ số tiền được bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, đất của hộ đó. Đối với số tiền còn lại sau khi đã trừ đi số tiền nộp lần đầu, nếu thanh toán một lần sẽ được giảm 10% trên số tiền còn lại; nếu thanh toán hết sau một năm sẽ được giảm 2% và các khoản nợ được tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Ngân hàng nhà nước trên số dư nợ.

Đối với các trường hợp cá biệt, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ xem xét và giải quyết cụ thể trên cơ sở kéo dài thời hạn trả góp hoặc xét cho ký hợp đồng thuê nhà theo mức giá thuê được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc báo cáo UBND TP xem xét giải quyết cụ thể.

Trường hợp người được thuê nhà sau một thời gian thuê có nhu cầu và đủ khả năng mua nhà thì được chuyển sang mua nhà (được mua theo giá của quyết định bố trí tái định cư ban đầu).

CCHC


Số lượt người xem: 8648    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
Tìm kiếm