Tập huấn “Cách nhận dạng, phân biệt thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn”
(Website quận 2) - Ngày 29 tháng 9 năm 2017, phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức lớp tập huấn “Cách nhận dạng, phân biệt giữa thực phẩm sạch và thực phẩm bẩn” cho các đối tượng là người phụ trách bếp ăn tập thể, căn tin trong các trường học, các nhóm nuôi giữ trẻ trên ...
  Những thực phẩm bổ sung chất điện giải cho cơ thể  (20/07)
  Đưa sản phẩm của hơn 6 triệu nông dân vào được cửa hàng  (20/07)

Tìm kiếm