THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 20  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
70. ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
71. CẤP GIẤY BÁO TỬ (THUỘC DIÊN CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG) Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
72. ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG” Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
73. GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ (THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG) Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
74. CÔNG NHẬN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
75. GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI BỆNH BINH Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
76. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
77. Giải quyết chế độ đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
78. Giải quyết chế độ đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt, tù đày Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
79. Đề nghị giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
80. Đề nghị giải quyết chế độ đối với NCCCM Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
81. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người HĐCM trước 01/01/1945 Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
82. Đề nghị giải quyết chế độ đối với người HĐCM TỪ 01011945 ĐẾN 19081945 Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
83. Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người HĐCM, HĐKC bị địch bắt, tù đày và người HĐKC giải phóng dân tộc chết trước 01/01/1995 Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
84. ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THÂN NHÂN (THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG) Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
85. đề nghị giải quyết MTP đối với thân nhân NCCCM hưởng trợ cấp một lần đã từ trần(THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG) Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
86. Đề nghị giải quyết MTP và trợ cấp một lần đối với thân nhân NCCCM hưởng trợ cấp một lần đã từ trần (THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG) Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ xđgn (trên 10 triệu) Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ xđgn (không quá 200 triệu đồng) Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho diện xđgn Xóa đói giảm nghèo
Xem word online
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
Tìm kiếm