THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 9  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
119. Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
120. Thành lập, phê duyệt điều lệ quỹ Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
121. Tạm đình chỉ quỹ Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
122. Quỹ tự giải thể Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
123. Quỹ bị giải thể Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
124. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
125. Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
126. Hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
127. Đổi tên quỹ Tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ
Xem word online
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
Tìm kiếm