THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 9  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
22. Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi quận Tôn giáo
Xem word online
21. Tiếp nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong quận Tôn giáo
Xem word online
27. Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận Tôn giáo
Xem word online
26. Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Xem word online
24. Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành trong quận Tôn giáo
Xem word online
23. Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Xem word online
29. Thông báo quyên góp trong phạm vi một quận của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo Tôn giáo
Xem word online
25. Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Xem word online
28. Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Xem word online
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
Tìm kiếm