THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 9  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
48. ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
49. ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
50. ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
52. HÒA GIẢI LAO ĐỘNG Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
53. BÁO CÁO KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
54. BÁO CÁO GIẢM LAO ĐỘNG Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
Xử lý đăng ký nội quy lao động Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
Nhận hệ thống thang lương, bảng lương Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
Nhận báo cáo khai trình lao động Lao động, tiền công, tiền lương
Xem word online
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
Tìm kiếm