THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 6  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
28. CẤP PHÉP DẠY THÊM CẤP THCS VÀ TIỂU HỌC Giáo dục và đào tạo
Xem word online
29. THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI PHƯỜNG Giáo dục và đào tạo
Xem word online
30. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Giáo dục và đào tạo
Xem word online
31. GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Giáo dục và đào tạo
Xem word online
32. THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Giáo dục và đào tạo
Xem word online
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Giáo dục và đào tạo
Xem word online
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
Tìm kiếm