THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 49  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
9.THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
10. THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
11. SÁT NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
12. SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
13. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
14. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
15. GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
16. GIẢI THỂ TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
17. THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
18. SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
19. ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
20.GIẢI THỂ TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
21. THẨM ĐỊNH, THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
22. SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
24. GIẢI THỂ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
25. CHO PHÉP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ (BẬC HỌC MẦM NON) HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
26. CHO PHÉP TRƯỜNG TIỂU HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
27. CHO PHÉP TRƯỜNG THCS VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC CÓ CẤP HỌC CAO NHẤT LÀ THCS HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
Xem word online
01 QUY TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG MẪU GIÁO, MẦM NON, NHÀ TRẺ CÔNG LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TRẺ DÂN LẬP, TƯ THỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
tải pdf về
02 QUY TRÌNH CHO PHÉP TRƯỜNG MẪU GIÁO, TRƯỜNG MẦM NON, NHÀ TRẺ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDĐT thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở GD khác
tải pdf về
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
Tìm kiếm