THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI QUẬN
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 16  
Tên thủ tụcLĩnh vựcFile đính kèm
62. GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TCXH TẠI CỘNG ĐỒNG Bảo trợ xã hội
Xem word online
63. ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP, CHẤM DỨT HƯỞNG TCXH TẠI CỘNG ĐỒNG Bảo trợ xã hội
Xem word online
64. TIẾP NHẬN VÀO CƠ SỞ BTXH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỰ NGUYỆN Bảo trợ xã hội
Xem word online
65. THÀNH LẬP CƠ SỞ BTXH NGOÀI CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA QUẬN Bảo trợ xã hội
Xem word online
66. THÀNH LẬP CƠ SỞ BTXH CÔNG LẬP THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA QUẬN Bảo trợ xã hội
Xem word online
67. GIẢI THỂ CƠ SỞ BTXH Bảo trợ xã hội
Xem word online
68. TRỢ CẤP MTP CHO NGƯỜI ĐANG HƯỞNG TCXH TẠI CỘNG ĐỒNG Bảo trợ xã hội
Xem word online
69. TCXH TẠI CỘNG ĐỒNG KHI THAY ĐỔI ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ Bảo trợ xã hội
Xem word online
Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng tcxh tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
Xem word online
Tcxh tại cộng đồng khi thay đổi địa phương nơi cư trú Bảo trợ xã hội
Xem word online
Điều chỉnh mức trợ cấp, chấm dứt hưởng tcxh tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
Xem word online
Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tcxh tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
Xem word online
Tiếp nhận vào cơ sở btxh đối với trường hợp tự nguyện Bảo trợ xã hội
Xem word online
Thành lập cơ sở btxh công lập thuộc thẩm quyền quyết định của quận Bảo trợ xã hội
Xem word online
Thành lập cơ sở btxh ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của quận Bảo trợ xã hội
Xem word online
Giải thể cơ sở btxh Bảo trợ xã hội
Xem word online
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.2
 • Gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 • Bước chuyển mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.1
 • Khai mạc hội xuân chợ hoa tết Quý Tỵ 2013
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP QUẬN 2 - P.1
 • KT-XH 9 thang 2014
 • Hội xuân Quý Tỵ 2013-Quận đoàn
 • Quận 2: Chuyển biến trong công tác giải quyết đơn thu khiếu nại của người dân
 • Tuyên truyền tiết kiệm điện P.2
 • Bắn pháo hoa dịp tết Quý Tỵ 2013
 • Chuyện về vùng đất mới quận 2
 • Đảng bộ Quận 2 với chương trình "Vì dân phục vụ"
 • Hội thi nấu bánh tét xuân Quý Tỵ 2013
Tìm kiếm