Chủ Đề

đóng góp ý kiến  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

q2@tphcm.gov.vn 

Nội Dung

Điều 4, mục 3 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp,cần bổ sung thêm cụm từ “và điều lệ của Đảng” vào mục này. Hoàn chỉnh là: “các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ của Đảng.” Bởi trong điều lệ của Đảng cũng đã quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 9:59 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 30/05/2013 11:04 SA  bởi System Account