Chủ Đề

đóng góp ý kiến  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

q2@tphcm.gov.vn 

Nội Dung

Tại điều 21 của dự thảo ghi: "Mọi người có quyền sống" là chưa đủ, cần sửa lại là “Mọi người có quyền sống, quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc” vì ghi như vậy phù hợp với Tuyên ngôn độc lập năm 1945. “Ngoài nội dung trên, hiện nay hiến pháp các nước có nói đến quyền sống và quyền được chết, hiến pháp nước ta chưa đề cập tới quyền được chết, đề nghị xem xét bổ sung quyền này”

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 9:52 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 9:52 CH  bởi System Account