Chủ Đề

đóng góp ý kiến  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

q2@tphcm.gov.vn 

Nội Dung

Tại điều 107, khoản 1 "Tòa án nhân dân tối cao và các tòa án khác do luật định", viết như vậy chưa đầy đủ, làm cho người khác khó hiểu, buộc người khác hiểu nhầm là các tòa án khác là là các toàn án địa phương, tòa án quân sự. Cụm từ "các tòa án khác do luật định" chỉ nên dùng cho cơ chế mở, nghĩa là sau này sẽ thành lập tòa án khu vực theo hướng cải cách tư pháp hiện nay hoặc khi cần phải thành lấp tòa án đặc biệt. Hiện nay hệ thống tòa án nhân dân gồm cả các tòa án nhân dân địa phương, các tòa án quân sự được tổ chức trong quân đội như Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án quân sự cấp Quân khu, tòa án quân sự khu vực trực thuộc. Hiến pháp phải ghi nhận đầy đủ, rõ ràng, không thể nói chung chung để tự hiểu ngầm. Vì vậy phải bổ sung vào điều 107 như sau: "Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao, các tòa án nhân địa phương, các tòa án quân sự và các tòa án khác theo luật định."

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 9:45 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 9:45 CH  bởi System Account