Chủ Đề

đóng góp ý kiến  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

q2@tphcm.gov.vn 

Nội Dung

Kiến nghị bổ sung Điều khoản: Hiến pháp được áp dụng trực tiếp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. - “Hầu như” các bản Hiến pháp từ trước đến nay của Việt Nam chưa bao giờ “có” một điều khoản trong Hiến pháp được viện dẫn trực tiếp trên thực tiễn. - Hiến pháp là một đạo luật gốc và có hiệu lực trực tiếp; Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất (tối cao). Nhưng từ lâu nay chúng ta “thường” có suy nghĩ rằng muốn thực hiện Hiến pháp thì phải có Luật (dẫn Luật) để cụ thế hóa; rồi thì để thực hiện Luật phải có Nghị định; thực hiện Nghị định thì phải có Thông tư; v.v... Như vậy, vô hình chung Hiến pháp đã bị mất đi tính hiệu lực pháp lý trực tiếp cao nhất trên thực tiễn. - Vì vậy, kiến nghị cần bổ sung vào CHƯƠNG XI – Dự thảo Hiến pháp điều khoản như sau: “Hiến pháp này được áp dụng trực tiếp trên toàn lãnh thổ của Việt Nam.”

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 9:25 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 9:25 CH  bởi System Account