Chủ Đề

đóng góp ý kiến  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

q2@tphcm.gov.vn 

Nội Dung

Trong phần 18 của dự thảo sửa đổi hiến pháp được viết: Nhà nước Việt Nam bảo vệ các công dân Việt Nam ở nước ngoài." Theo tôi, điều này là không đủ. Cần phải viết rằng: "Nhà nước Việt Nam bảo vệ các công dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài."

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 9:11 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 9:11 CH  bởi System Account