Chủ Đề

góp ý 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Điều 120. (nguyên văn dự thảo) Đất sử dụng ổn định lâu dài Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây: 1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng; 2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật này; 3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 4. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê; + Điều 120 xin bổ sung thêm khoản 5 như sau: 5. Đất vườn trong vườn đất ở; đất sản xuất nông nghiệp; đất trồng cây lâu năm đang sử dụng ổn định mà nguồn gốc đất không phải là đất được Nhà nước giao có hời hạn, cho thuê;

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:49 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:12 SA  bởi System Account