Chủ Đề

góp ý hiến pháp 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Điều 67. -Nên bổ sung thêm khoản 2 vào Điều 67 như sau: + Khi hết thời hạn cho Doanh nghiệp thuê đất 50 năm, người dân được nhận thêm quyền lợi gia hạn cho thuê đất tương ứng với thời hạn mà Nhà Nước gia hạn cho thuê lại hoặc được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo giá trị mà Pháp luật quy định tại thời điểm gia hạn. Xin lý giải: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại khoản 3 Điều 56 (sửa đổi, bổ sung các điều 22, 23 và 25) quy định:“Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa”do vậy việc bổ sung thêm khoản 2 vào Điều 67 là thiết, tránh việc làm mặc nhiên thi hành quốc hữu hóa từ hôm nay.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:48 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 21/03/2013 2:12 CH  bởi System Account