Chủ Đề

góp ý hiến pháp 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Điều 47 ( sửa đổi, bổ sung điều 76) Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. Góp ý: Đổi từ nghĩa vụ thành tuyệt đối, bỏ chữ có. Công dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:44 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:11 SA  bởi System Account