Chủ Đề

góp ý 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Khoản 1 Điều 31 (sửa đổi, bổ sung Điều 74) Cần bổ sung quy định: Mọi người không chỉ có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà còn có quyền khởi kiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân này. Giải thích: Vì thực tế đã có những cá nhân, đơn vị làm trái pháp luật nhưng chưa bị khởi kiện.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:42 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:10 SA  bởi System Account