Chủ Đề

góp ý 

Họ Tên

Đoàn cơ quan UBND Quận 2 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndquan2@gmail.com 

Nội Dung

Tại khoản 1, điều 43: “Mọi người có quyền nghiên cứu KH-CN, sáng tạo văn học, nghệ thuật” nên thêm từ “ứng dụng” vào trước từ KH-CN. Góp ý vào khoản 2, điều 67, các ý kiến đề nghị bên cạnh nghiên cứu KH-CN, Hiến pháp cũng cần nêu khai thác có hiệu quả các thành tựu KH-CN, đặc biệt nhấn mạnh quyền tự do nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 10:22 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:07 SA  bởi System Account