Chủ Đề

Về góp ý quyền con người, quyền công dân;  

Họ Tên

Trần Hoài Trúc  

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

tranhoaitruc@gmail.com 

Nội Dung

CHƯƠNG III: KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, K HOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - Khoản 2; Điều 54: đề nghị làm bổ sung về vai trò của kinh tế nhà nước trong các thành phần kinh tế.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 20/03/2013 8:58 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 20/03/2013 11:06 SA  bởi System Account