Chủ Đề

gop y sua doi hien phap 1992 

Họ Tên

nguyễn thị hiền 

Điện Thoại

0986499408 

Địa Chỉ

chi đoan thanh tra quận 2 

Email

dcqubndq2@gmail.com 

Nội Dung

Điều 120: Tăng thẩm quyền cho Hội đồng Hiến pháp từ có quyền kiến nghị Quốc hội xem xét lại văn bản quy phạm pháp luật của mình khi phát hiện có vi phạm Hiến pháp; yêu cầu Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của mình hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn bản vi phạm Hiến pháp; kiểm tra tính hợp hiến của điều ước quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước trước khi trình Quốc hội, Chủ tịch nước phê chuẩn. Thành: Hội đồng Hiến pháp có quyền hủy bỏ đối với các văn bản quy phạm pháp luật vi phạm hiến pháp nêu trên.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 18/03/2013 2:25 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:16 SA  bởi System Account