Chủ Đề

góp ý dự thảo hiến pháp 

Họ Tên

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỨC  

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

dcqubndq2@gmail.com 

Nội Dung

1. xin góp ý về điều 1 sửa đổi bổ sung là nước cộng hòa XH CNVN là 1 nước dân chủ, độc lập.... (xin đổi lên là độc lập, trước dân chủ) 2. giữ nguyên điều 66 về thanh niên.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 18/03/2013 2:13 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:15 SA  bởi System Account