Chủ Đề

Gop y HP 

Họ Tên

Thanh Hoàng 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

no_emp@gmail.com 

Nội Dung

Góp ý vào nội dung của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đề xuất cần mở rộng cách thức dân chủ trực tiếp. Vì hiện nay dân chủ trực tiếp mới chỉ có hình thức bầu cử đại biểu nên còn hạn chế

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 16/03/2013 11:52 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:14 SA  bởi System Account