Chủ Đề

Góp ý 

Họ Tên

NGuỹen Thiện 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

nguyenthientbtb@yahoo.com 

Nội Dung

Giữ vừng Điều 4 của Hiến pháp vì chỉ có giữ được Điều 4 mới giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 16/03/2013 11:45 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:13 SA  bởi System Account