Chủ Đề

Góp ý 

Họ Tên

Thong 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

thonglongan89@yahoo.com.vn 

Nội Dung

Cần quy định rõ việc trưng cầu ý dân về nội dung Hiến pháp sau khi có ít nhất 2/3 ĐBQH biểu quyết thông qua, thay vì để Quốc hội quyết định có trưng cầu ý dân hay không như quy định tại điều 124 dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 16/03/2013 11:42 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:13 SA  bởi System Account