Chủ Đề

Góp ý Hiến pháp 1992 

Họ Tên

Văn Cường 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

tangnghinguyen1980@yahoo.com 

Nội Dung

Vấn đề cơ bản là phải được thể chế hóa và cụ thể hóa ở luật Đất đai sửa đổi sắp tới về thời hạn, các quyền cụ thể trong quyền sử dụng đất... vấn đề cấp sổ đỏ và thu hồi đất của nhà nước

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 16/03/2013 11:39 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:13 SA  bởi System Account