Chủ Đề

Góp ý cách thức thực hiện lấy ý kiến góp ý tại cơ sở 

Họ Tên

Nguyễn Quốc Bảo 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

quocbao0411@gmail.com 

Nội Dung

Từng địa phương triển khai đến địa phương chỉ mang tính hinh thức, và số lượng bản góp ý rất hạn chế, thời gian góp ý rất ngắn. Kiến nghị Tổ dân phố trích ra quỹ để phục vụ vấn đề này. Chưa thấy thông tin phản hồi từ cơ quan tiếp nhận góp ý.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 14/03/2013 3:42 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 19/03/2013 11:12 SA  bởi System Account