Chủ Đề

Góp ý 

Họ Tên

Thanh Tâm 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

phuongmaicurtin@yaoo.com 

Nội Dung

Lời nói đầu còn quá dài, do vậy nên tóm tắt lại cho ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa.

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 13/03/2013 9:37 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 14/03/2013 10:56 SA  bởi System Account