Chủ Đề

góp ý sửa đổi điều 21 và 48 dự thảo hiến pháp  

Họ Tên

Nguyễn Thị Diệp 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

diepnguyenapa@gmail.com 

Nội Dung

Trong dự thảo Hiến pháp: Điều 15, không nên dùng từ “thừa nhận” vì con người ta khi sinh ra mặc nhiên đã có quyền con người; Điều 27 cần quy định “mọi cá nhân có quyền xác định giới tính và chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật”; khoản 2 - Điều 39 cần nêu rõ “Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của bà mẹ và trẻ em”… Điều 32 quy định “không ai bị kết án 2 lần vì một tội phạm” thì nên sửa thành “không ai bị kết án 2 lần vì một hành vi phạm tội” sẽ rõ ràng hơn. Trên đây, là một số ý kiến đóng góp của tôi về hiến pháp mới, kính đề nghị các nhà soạn thảo hiến pháp xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Trân trọng cảm ơn!

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 13/03/2013 11:23 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 14/03/2013 10:56 SA  bởi System Account