Chủ Đề

Đóng góp điều chỉnh điều 21 và 58 của dự thảo Hiến pháp 

Họ Tên

Đào Tuấn Anh 

Điện Thoại

 

Địa Chỉ

 

Email

anhapa110@gmail.com 

Nội Dung

Vấn đề quyền con người, quyền công dân trong dự thảo, tại điều 21 của dự thảo ghi: "Mọi người có quyền sống" là chưa tròn nghĩa, cần sửa lại là: Mọi người có quyền sống, quyền tự do, quyền được mưu cầu hạnh phúc, vì ghi như vậy phù hợp với Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Ngoài nội dung trên, hiện nay hiến pháp các nước có nói đến quyền sống và quyền được chết, hiến pháp nước ta chưa đề cập tới quyền được chết, đề nghị xem xét bổ sung quyền này. Tại điều 58 của dự thảo Hiến pháp, có thể nhìn ra mâu thuẫn giữa quy định tại khoản 2 (quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ) và khoản 3 (nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển KTXH) đó có thể coi như là: một kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực trong quản lý đất đai. Giữa hai điều khoản này rõ ràng tồn tại một khoảng trống có lợi cho phía cơ quan nhà nước khi tiến hành quy trình thu hồi đất của tổ chức và cá nhân (nhất là đối với cá nhân). Vì trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước, cá nhân luôn luôn nằm ở vị thế bất lợi: bất lợi về địa vị, về quyền lực, năng lực và nhiều thứ khác”. Nhấn mạnh nếu vì mục đích thực hiện các dự án phát triển KTXH mà nhà nước quyết định thu hồi đất đã giao cho người dân là không hợp lý, dễ gây tiêu cực và bất lợi cho người dân, dễ dẫn đến bất công trong quản lý đất đai, vì thế nên điều chỉnh lại khoản 3 điều 58 với nội dung: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; trưng mua quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân để thực hiện các dự án phát triển KTXH. Thiết nghĩ, các nhà soạn thảo Hiến Pháp nên thao khảo và học tập những mặt tích cực của Hiến Pháp các nước để bổ sung, điều chỉnh cho hợp lý, phù hợp với thực tiễn trong nước và quốc tế. Trân trọng cảm ơn!

ItemStatus

Trả lời

 

ReadCounter

 

Tình trạng

 
Attachments
Đã tạo vào thời điểm 11/03/2013 9:33 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 14/03/2013 10:58 SA  bởi System Account