Tiêu đề 1

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể 

Đơn vị

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 

Chính sách

Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động 

Mục đích

 

Đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp 

Tài liệu cần thiết

Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (theo mẫu đính kèm theo công văn số 340/LĐTBXH).
Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể: 01 bản (theo mẫu đính kèm theo công văn số 340/LĐTBXH).
Bản Thỏa ước lao động tập thể: 04 bản (Nội dung tham khảo Điều 2 Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 và các quy định pháp luật  lao động hiện hành).

Quy trình giải quyết

 

Lệ phí

 

Thời gian

15 ngày

Căn cứ pháp lý

  1. Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung (Chương IV).
  2. Nghị định 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
  3. Nghi định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.
  4. Công văn số 340/LĐ-TBXH ngày 7/2/2003 của Sở LĐ-TB&XH TPHCM hướng dẫn về việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể.
  5. Công văn số 3543/LĐ-TBXH ngày 25/11/2003 của Sở LĐ-TB&XH TPHCM hướng dẫn về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng đăng ký thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động

Địa điểm tiếp nhận

 

ItemStatus

Attachments
Đã tạo vào thời điểm 31/05/2011 8:36 SA  bởi bioadmin 
Được sửa tại 31/05/2011 9:07 SA  bởi bioadmin